Læringsrum

Børnehusets mange kvadratmetre giver plads til en mangfoldighed af læringsrum. Opdelt i små børnegrupper kan de have hver deres lokaler til strukturerede eller selvvalgte aktiviteter.

Børnehuset er beliggende i en stor bygning, så der er plads til læringsrum af alle typer. Eksempelvis er der musikrum, køkken, motorikrum med gulvet dækket af bløde måtter, teaterrum, "dukkehus", tegnestue, værksted mm.
De store udenoms arealer består af indhegnede områder med legepladsredskaber, foruden boldbaner, "vild natur". Uderummet benyttes dagligt.