Pædagogisk fokus

Vi arbejder systematisk og struktureret med læreplanstemaerne i et årshjul. 1. marts hvert år bliver de kommende skolebørn overflyttet til førskolegruppen på Grønhøjskolen, som er distriktsskolen. Vi sender en medarbejder med for at give en tryg og god overgang og skabe sammenhæng for børnene. Randers kommune har pt et indsatsområde omhandlende sprog og kognition, så vi deltager i temadage og får nyeste viden på området og har et særligt fokus på sproglige aktiviteter sammen med børnene.

Vi arbejder systematisk og struktureret med læreplanstemaerne i et årshjul fra marts til marts.

Fra marts-16 er aktivitetstemaet Natur, med de underliggende punkter: Sociale og personlige kompetencer, Sprog og Naturfænomener.