Pædagogiske læreplaner

I Dagtilbud Nordøst benytter vi os af metoden SMITTE, til refleksion og planlægning af processerne fra mål til evaluering af læreplanerne.

Dagtilbudsloven, de pædagogiske lærerplanstemaer og dagtilbuddets læringsforståelse, principper og værdier ligger altid til grund for det pædagogiske personales planlægning og refleksion, og skal med fokus på børne og -læringsmiljøet være synlige pejlemærker i den pædagogiske hverdag og dokumentation.
Smitte-modellen er den metode og det værktøj vi anvender i Dagtilbud Nordøst til, at reflekterer over og planlægge det pædagogisk faglige arbejde for, at opnå høj kvalitet i det gode børneliv.
SMITTE bruges som opsamling og til, at skabe sammenhæng og overblik i processen mellem målsætning og evaluering. Det er en evaluerings- og refleksionsmodel til pædagogisk udvikling.
Bogstaverne i SMITTE står for: Sammenhæng – Mål – Inklusion - Tegn – Tiltag – Evaluering. Vi har ligeledes valgt, at understøtte modellen med begrebet Dokumentation, så det fælles sprog og metode til evaluering i Dagtilbud Nordøst er, at vi benytter os af evaluerings- og refleksionsmodellen SMITTE(D). Der skal altid i SMITTEn reflekteres over hvordan vi i praksis kan understøtte et lærende og udviklende børnemiljø.
For at skabe overblik og systematik omkring årets planlægning og ligeledes understøtte arbejdet med de pædagogiske læreplaner, har vi udarbejdet et årshjul. som er en del af denne fælles planlægning for hele dagtilbud nordøst.
Oversigt over læreplans temaerne, for hvert forløb udarbejdes der en SMITTE.