Forældresamarbejde.

Tabulex

Tabulex er navnet på dagtilbuddets elektroniske komme/gå system. DVS det er her forældre dagligt skal krydse deres barn ind/ud på de touchskærme der hænger i institutionerne. Her vil forældrene også få både fælles og personlige informationer fra børnehaven/vuggestuen. Vi tager også rigtig mange billeder fra de aktiviteter vi laver og de bliver lagt ud på Tabulex, så forældre har mulighed for at kunne se dem derhjemme i stor størrelse og/eller udskrive. På touchskærmene er det kun muligt at se billeder i lille format og her kan der heller ikke læses vedhæftede filer til fx nyhedsbreve.

Tabulex skal også bruges til at melde ferie, fri, sygdom mm. Det er vigtigt at evt. tilmeldingsfrister overholdes, da systemet automatisk lukker ned for tilmelding herefter.

Det er vigtig at forældre hurtigst muligt efter indmeldelse i institutionen logger på www.borneweb.dk og får sig oprettet, udfyldt stamkort og tilladelser for barnet, så grundlaget for det videre samarbejde er skabt. Første gang er det nødvendigt at bruge Nem.id

Tabulex erstatter på ingen måde den daglige personlige kontakt, som vi anser for meget vigtig. Vi betragter forældre som det vigtigste i børns liv, derfor er et åbent og positivt samarbejde om børnenes trivsel og udvikling af stor betydning.

Ligesom vi har en forventning om forældres deltagelse og engagement i børnenes vuggestue/børnehave liv, så vi sammen får skabt en tryg og lærerig hverdag, kan forældrene ligeledes forvente, at personalet også har øje for netop deres barn og altid er parat til dialog og handling om evt. problemstillinger.

Sammen kan vi meget

Vi har beskrevet de forventninger vi kan have til hinanden omkring fx inklusion i en forældrepjece.

Forældreråd/forældrebestyrelse

I hver afdeling vælges der en rep. til dagtilbuddets forældrebestyrelsen, denne repræsentant er samtidig formand for afdelingens forældreråd.