Forplejning.

Hvert andet år fortages der til- eller fravalg af frokostordning i kommunale daginstitutioner. Valget forgår ved et simpelt flertal i blandt indskrevne børns forældre og flertallets beslutning er bindende for alle. Næste gang der fortages valg er i september 18 med virkning fra 01.01.19.

Pr 01.01.17 har forældrekredsen i Børnehuset Bækkestien ved en afstemning med simpelt flertal tilvalgt frokostordning for alle børnene i 2017 og 2018, hvorefter der igen skal være afstemning. I dagtilbud Nordøst har forældrebestyrelsen besluttet at tilbuddet skal gælde for mad hele dagen og indeholder derfor:

Morgenmad: Havregryn, Havregrød, Havrefras, A38 og mælk.

Formiddagssnack: Frugt, brød og vand.

Frokost: Der tilbydes varm to dage om ugen, rugbrød 2 gange om ugen og en grød/suppedag. menuen planlægges så den passer til aldersgruppen, er varieret og efterlever Fødevarestyrelsens kostråd. Ugentlige madplaner sendes ud til forældre via det interne forældrenet Tabulex. 

Eftermiddagsmad: variere mellem brød, frugt, grød, rugbrød med ost, vand.