Forplejning.

Hvert andet år fortages der til- eller fravalg af frokostordning i kommunale daginstitutioner. Valget forgår ved et simpelt flertal i blandt indskrevne børns forældre og flertallets beslutning er bindende for alle. Næste gang der fortages valg er i september 16 med virkning fra 01.01.17.

Resultatet af afstemningen for til- eller fravalg af frokostordningen gældende fra 1. januar 2015, udfra en simpel flertalsafgørelse:

Vuggestue Dronningborg Boulevard:

  • 17 forældre ønskede tilvalg af frokostordning.
  • 0 forældre ønskede fravalg af frokostordning.

Det betyder, at Lisbeth fortsat laver mad til Bækkestiens vuggestuebørn.

Børnehaven Dronningborg Boulevard:

  • 8 forældre ønskede tilvalg af frokostordning.
  • 23 forældre ønskede fravalg af frokostordning.

Det betyder, at børnene i Børnehaven Dronningborg Boulevard fortsat skal have madpakker med hver dag.

Børnehaven Skovlyvej:

  • 5 forældre ønskede tilvalg af frokostordning.
  • 19 forældre ønskede fravalg af frokostordning.

Det betyder, at børnene i Børnehaven Skovlyvej fortsat skal have madpakker med hver dag.

Derfor er forplejning i Børnehuset som beskrevet:

Vuggestuen Dronningborg Boulevard.

Morgenmad: havregryn, havregrød, cornflakes, mælk, A38

Formiddagsmad: frugt og brød, vand.

Frokost: der tilbydes varm mad 4 gange ugentligt og rugbrød med pålæg om fredagen. Menuen planlægges så den passer til aldersgruppen, er varieret og efterlever Fødevarestyrelsens kostråd. Ugentlige madplaner sendes ud til forældre via det interne forældrenet Tabulex.

Eftermiddagsmad: varierer mellem brød, frugt, grød, rugbrød med ost. Vand.

Børnehaven Dronningborg Boulevard og Skovlyvej.

Morgenmad: havregryn, cornflakes, mælk, A38. i tidsrummet åbningstid-07.30. Hvis børnene ikke vil have det der serveres i børnehaven, så skal de spise hjemmefra inden de afleveres.

Der tilbydes ingen kost resten af dagen i børnehaven, så der medbringes madpakke hjemmefra. Det forventes at forældrene er opmærksomme på at det mad, der medbringes i børnehave er sundt og opfylder børnenes ernæringsmæssige behov. Personalet kan altid kontaktes med vejledning. Af drikkevarer tilbydes der kun vand. 

Der er udarbejdet en fælles sundhedspolitik, som ligge på dagtilbuddets fælles hjemmeside.