Inklusion.

Alle Børn har ret til at være en del af et lærende og forpligtende fællesskab.

Vi ved at det er i relationen med andre, at den enkeltes selvbillede skabes og at det er i relationen med andre, at vi hele tiden udvikler os. Derfor skal alle børn, ud fra egne forudsætninger have mulighed for, at deltage i fællesskabet i Dagtilbud Nordøst og Børnehuset Bækkestien. Hermed understøttes de bedste muligheder for læring, udvikling og trivsel. Vi arbejder derfor med, at udvikle anerkendende og ressourceorienterede relationer, både i mødet barn-voksen, men også i mødet barn-barn. Dvs at vi feks i konflikter har fokus på, at se bagved børnenes handlinger og møde dem i det der var hensigten, samt anvise alternative handlinger. Vi er dermed meget bevidste om ikke at gøre børn forkerte, men tager udgangspunkt i det de allerede kan og bygge videre fra dette i forhold til det de ikke kan. Den måde vi voksne agere på, smitter af på den måde børnene selv lære at løse konflikter på, samt deres forståelse af andre børns forskelligheder som en ressource - og skaber rummelige fællesskaber.

Vores inklusionsforståelse bygger på Randers kommunes inklusionsnotat. Du kan også se mere om emnet på hjemmesiden for hele Dagtilbud Nordøst.

I forhold til det praktiske arbejde omkring inklusion og børns særlige behov har vi udarbejdet en faglig standard.

Arbejdet med inkluderende fællesskaber kan vi dog ikke løse alene i Børnehusets personalegruppe - vi har brug for forældrenes hjælp. Forældre er vigtige medspillere, da børnene hele tiden benytter sig af deres vigtigste voksne som rolle modeller. Derfor bliver forældrenes tilgang omkring rummelighed og værdsættelse af mangfoldighed afgørende for børnenes opfattelse  - og dermed deres fremtidige muligheder for, at blive inkluderet og for selv at være inkluderende. Vi har derfor beskrevet de forventninger vi kan have til hinanden omkring inklusion i en forældrepjece.