Læringsrum

I Børnehuset Bækkestien udvikler vi hele tiden på læringsrummet, såvel ude som inde, for at tilpasse det til den aktuelle børnegruppe og det pædagogiske fokus. Fokus er altid på inklusion og et godt læringsmiljø for alle.

Dette gør vi ved at:

  1. indrette lyst og venligt.
  2. skabe mindre rum i rummet.
  3. have stille rum, hvor der er plads til fordybelse i mindre grupper.
  4. have bevægelsesrum, hvor der er plads til "de vilde lege".
  5. have aldersvarende og udfordrende legesager og materialer til alle børnene.

Vuggestuen

I vuggestuen er der fokus på at skabe megen gulvplads, så aktiviteterne kan foregå i børnenes højde. Der er mange madrasser og lign. som giver mulighed for hygge og fysisk nærvær. Der arbejdes også på at give gode muligheder for fysisk udfoldelse. Dette kan lade sig gøre i såvel det store som det lille fællesrum, som ofte benyttes af vuggestuen.

Børnehaven

På begge adresser er børnehaven aldersopdelt. De tre og fire årige er sammen og de 5 årige er sammen. Dvs at børnene går på den samme stue de to første år i børnehave, hvorefter vi samler de femårige i en gruppe, det sidste år de går i børnehaven. På den måde får de tre og fire årige både ældre og yngre at spejle sig i og tage ved lære af. De fem årige får deres eget læringsrum, hvor der arbejdes med at skabe sammenhæng til kommende skoleliv i et tæt samarbejde med de lokale skoler: Østervang og Rismøllen.

På begge adresser er der rum, der giver plads til større fysisk udfoldelse, samt mulighed for at trække sig lidt tilbage og fordybe sig i en aktivitet eller læringsrum.

Legeplads.

Der er på nuværende tidspunkt et hegn mellem Dronningborg Boulevards og Skovlyvejens legeplads, hvor der er direkte adgang gennem en låge. Begge legepladser er indrettet med muglighed for varierede fysiske udfoldelser og plads til fordybelse.