Om Børnehuset Bækkestien

Pr 01.06.16. består Børnehuset Bækkestien af to huse kaldet Dronningborg Boulevard og Skovlyvej. Navnene henviser til adressen, men husene støder op til hinanden med fælles legeplads. Det er kun på Dronningborg Boulevard, der er vuggestuegrupper.

I Børnehuset Bækkestien kendes vi på, at vi altid har fokus på kerneopgaven - børnenes udvikling, læring og trivsel. Vi arbejder systematisk og reflekteret med børnene, hvor udgangspunktet er anerkendende og ressourceorienterede relationer for at skabe trivsel hos den enkelte ind i fællesskabet. Læringen skabes gennem leg og samvær med andre børn og voksne, - men også fokuseret læring via voksenstyrede aktiviteter.

Dronningborg Boulevard:

Vuggestuebørnene er fordelt på 2 grundstuer, som hedder Larverne og Mariehønsene. Disse er ikke aldersopdelt og børnene er på samme stue hele deres vuggestuetid, med et meget tæt samarbejde de to stuer imellem. Vuggestuen har afdeling i den ene ende af huset og børnehave i den anden ende, samt på 1. salen. I midten er køkkenet, samt et alrum placeret.
Børnehavebørnene er fordelt på 3 stuer, kaninerne og rævene med de 3 og 4 årige (stueetagen) - og de 5-6 årige på Ulvene (1.salen).

Skovlyvej:

Børnehavebørnene er fordelt på 3 stuer - rød og lilla stue til de 3 og 4 årige - og blå stue hvor de 5-6 årige er.

Der foregår et tæt samarbejde på tværs af de to adresser - især i forhold til de 5-6 årige, så disse har et bredt kendskab til hinanden i forbindelse med skolestart.

 

Beliggenhed

Børnehuset Bækkestien ligger tæt på Østervangsskolen, sygehuset og grønne områder.
Adresserne er Dronningborg Boulevard 40 8930 Randers NØ, samt Skovlyvej 23 8930 Randers NØ