Stuer og grupper

Vuggestue Dronningborg Boulevard.

Vuggestuen er opdelt i 2 grupper, men har også aktiviteter på tværs af stuerne, ligesom de to stuer åbner og lukke sammen. De to stuer hedder Larverne og Mariehønsene.

Børnehave Dronningborg Boulevard.

Vi har 3 stuer; Rævene og Kaninerne med de 3-4 årige og Ulvene med de 5 årige. Omkring 1.marts flytter vi de næste ulve (hele årgangen som skal i skole året efter) op på Ulvestuen på 1.sal. Der arbejdes også på tværs af stuerne, ligesom de åbner og lukker sammen.

Børnehave Skovlyvej.

Vi har 3 stuer; rød og lilla med de 3-4 årige og blå stue med de 5 årige. Omkring 1. marts flytter vi de næste blå børn (hele årgangen, som skal i skole året efter) fra rød og lilla ind på blå stue. Der arbejdes også på tværs af stuerne, ligesom de åbner og lukker sammen.

Fælles:

Indenfor husets rammer arbejder vi hele tiden med at opdele børnene i mindre grupper i forhold til ture og aktiviteter. Dette for at skabe større kvalitet i læringsrummet i form af mere nærvær fra den voksne og bedre ro og plads til fordybelse for den enkelte. Det er også nemmere for langt de fleste børn at blive inkluderet i det lille fællesskab, fremfor det størrer - som barnet selvfølgelig også skal mester inden skole start.