Børnehuset Grøftekanten

Børnehuset Grøftekanten er en børnehave, som ligger nord for Randers i landsbyen Gjerlev.

Børnene er opdelt i to børnegrupper; Brumbasserne og Sommerfuglene. Grupperne arbejder meget sammen i løbet af dagen, men mange af de strukturerede aktiviteter forgår i mindre grupper.

Brumbasserne er de ældste børn, og denne gruppe har et udvidet samarbejde med de ældste børn i Børnehuset Solstrålen for at skabe gode relationer på tværs inden fælles skolestart på Grønhøjskolen.

Børnehuset Grøftekanten
Tønagervej 11
8983 Gjerlev J
Tlf.: 24 91 87 95 og 51 40 47 82
E-mail: rikke.glassau.jensen@randers.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

Huset har tidligere rummet SFO-børn, men nu har børnehaven overtaget alle lokalerne. Børnehaven består af to stuer Brumbasser og Sommerfugle, hvor Brumbasser er de ældste. I dagligdagen er fællesrummet det sted i huset, hvor vi både modtager og siger farvel til alle børnene. Det skaber tryghed og genkendelighed for børnene, og alle medarbejdere har et nært og godt kendskab og til den samlede børnegruppe.

Der er rigtig mange rum, hvor børnene kan opdeles til forskellige små læringsrum. Der er f.eks. musikrum, køkken, motorikrum med gulvet dækket af bløde måtter, teaterrum, "dukkehus", tegnestue, værksted samt hele vores skønne ude areal.

1.marts startede vi et samarbejde op med Børnehuset Solstrålen, hvor Brumbasserne kører bus to gange om ugen med Solstrålens ældste børn, Rødderne. Det har vi gjort får at skabe sammenhæng mellem de to institutioner, og fordi børnene skal på samme skole Grønhøjskolen i Øster Tørslev. Der bliver skabt et rigt børneliv på tværs af husene, og det er faste medarbejdere som er koblet på grupperne. For at holde den røde tråd i at skabe sammenhæng til skolen, er det derfor en af de faste medarbejdere som følger med over i førskolen. det giver tryghed og genkendelighed for børnene.

Udenoms arealerne består af indhegnede områder med legepladsredskaber, boldbaner og "vild natur". Uderummet benyttes dagligt, hvor vi går ture og udforsker naturen og kommer lidt længere væk i form af vores bus.

Børnehaven åbner hver dag kl. 06:30. Frem til kl. 07:30 serverer vi morgenmad for børnene.

Formiddagen går med organiserede pædagogiske aktiviteter i forhold til det aktuelle læreplanstema i dagtilbuddets årshjul. Kort forinden tilbydes børnene mad fra deres madpakke. Da vi i dagtilbuddet har meget fokus på hverdagshandlinger, som er alt det vi gør i det daglige med børnene, garderobe, toilet, måltidet osv. har vi stort fokus på at inddrage børnene i de handlinger, så de mestrer flere handlinger, som vil være genkendeligt i hjemmet. Vi organiserer os i små grupper, så der er tid til at børnene får lært at mestre at dække bord, tage tøj af og på, klare sig på toilettet m.m. alt dette foregår i dialog med de voksne og andre børn, så der bliver skabt et godt sprogligt læringsmiljø.

Kl. ca. 11:00 spiser børnene deres medbragte madpakker. Efterfølgende går alle børnene på legepladsen undtagen de, der har behov for en middagslur.

Kl. ca. 14:00 samles børnene i grupperne og spiser deres medbragte frugt.

Kl. ca. 16:00 samles de sidste børn og voksne og leger og laver små aktiviteter inden lukketid kl. 16:45 (fredag kl 16:00).

Hvert andet år er der afstemning blandt forældrene, om de ønsker en forældrebetalt madordning i børnehaven. Madordningen er blevet fravalgt i børnehaven. Børnene medbringer derfor selv mad til deres børnehavedag, dvs. madpakker og frugt.

Børnehaven giver morgenmad til de børn, der kommer inden kl. 07:30.

Til madpakkerne serveres der mælk og vand.

I Randers Kommune er der fælles feriepasning i dagtilbuddene i følgende perioder:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • De tre dage før påske
  • Grundlovsdag
  • Perioden mellem jul og nytår (24. december er der lukket)
  • Uge 29 og 30 i sommerferien

Læs mere om fælles feriepasning her.

Tabulex

Dagtilbuddet her et elektronisk komme/gå-system, som hedder Tabulex. Det er her forældre dagligt skal krydse deres barn ind/ud på de touchskærme, der hænger i institutionerne. Tabulex skal også bruges til at melde ferie, fri, sygdom m.m. På Tabulex får forældrene også både fælles og personlige beskeder fra børnehaven/vuggestuen. Vi tager rigtig mange billeder fra de aktiviteter, vi laver, og de bliver lagt ud på Tabulex, så forældrene har mulighed for at kunne se dem derhjemme i stor størrelse og/eller udskrive. På touchskærmene i institutionen er det kun muligt at se billeder i lille format, og her kan der heller ikke læses vedhæftede filer til f.eks. nyhedsbreve.

Det er vigtigt, at forældre hurtigst muligt efter indmeldelse i institutionen logger på www.borneweb.dk og får sig oprettet og udfyldt stamkort og tilladelser for barnet, så grundlaget for det videre samarbejde er skabt. Første gang er det nødvendigt at bruge NemID.

Tabulex erstatter på ingen måde den daglige personlige kontakt, som vi anser for meget vigtig. Vi betragter forældre som det vigtigste i børns liv, og derfor er et åbent og positivt samarbejde om børnenes trivsel og udvikling af stor betydning. Vi har en forventning om forældres deltagelse og engagement i børnenes vuggestue-/børnehaveliv, så vi sammen får skabt en tryg og lærerig hverdag. Forældrene kan ligeledes forvente, at personalet har øje for netop deres barn og altid er parat til dialog og handling om evt. problemstillinger.

Forældreråd og forældrebestyrelse

I hver afdeling vælges der en repræsentant til dagtilbuddets forældrebestyrelse. Denne repræsentant er samtidig formand for afdelingens forældreråd.

Forældrerådet har tradition for at lave diverse arrangementer, f.eks. julefest, disco fest m.m

Vi er tilknyttet VIA University College i Randers og har løbende pædagogstuderende derfra.

Se Børnehuset Grøftekantens praktikstedsbeskrivelse.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.