Børnehuset Harridslev

Børnehuset Harridslev er beliggende på to adresser i landsbyen Harridslev, 7 km nordøst for Randers C.

Børnehuset Harridslev er et kombineret børnehus med vuggestue og børnehave.

På Kastanievej har vi vuggestue for de 0-3 år årige og børnehave for de 3-4-årige.

På Skolevænget har vi børnehave for de ældste børnehavebørn, de 5-6 årige.

Børnehuset Harridslev
Kastanievej 20/Skolevænget 1, Harridslev
8930 Randers NØ
Tlf.: 8915 9330 (hovednummer med omstilling) eller 8915 9331 (kontoret)
E-mail: Bornehuset.Harridslev@randers.dk

Pædagogisk leder
Dorthe Mikkelsen
Mobil: 2015 0284
E-mail: Dorthe.T.L.Mikkelsen@randers.dk

Telefon til stuerne

Tusindbenet: 8915 9334
Humlebien: 8915 9333
Sommerfuglen: 8915 9332
Mariehønen: 8915 9337
Skolevænget: 8915 9780

Åbningstider

Mandag-torsdag: 06:30-16.45
Fredag: 06:30-16:00

 

Kastanievej

Kastanievej består af to børnehavestuer, Humlebien og Sommerfuglen og to vuggestuegrupper, Tusindbenet og Mariehønen.

Børnehaven - Kastanievej

Børnehaven på Kastanievej består af 2 stuer/grupperum adskilt af et køkken/alrum.
Læringsrummene er indrettet som lærings- og legezoner, som adskiller forskellige rum og stimulerer børnenes leg, læring og mulighed for fordybelse.

Vuggestuen

Vuggestuegrupperne er lokaliseret i to adskilte huse. I "hovedbygningens" sydlige ende finder du Tusindbenet og i en bygning bag denne findes Mariehønen.

Læringsrummene er indrettet som lærings- og legezoner, som adskiller forskellige rum og stimulerer børnenes leg, læring og mulighed for fordybelse.

Vuggestuegrupperne deler ligesom børnehaven den samlede børnegruppe op mindre grupper på baggrund af køn, alder, relationer eller interesser, og sørger for at de ældste vuggestuebørn får erfaringer med børnehavelivet.

De ældste vuggestuebørn deltager desuden i en af dagtilbuddets udelivsgrupper. Det betyder, at vi, i samarbejde med Børnehuset Rismøllen, benytter børnehusets bus til at køre ud i naturen 2 dage om ugen.

Skolevænget

Børnehuset Harridslevs afdeling på Skolevænget er opdelt i såkaldte basisgrupper - Søanemoner, Søstjerner og Søheste.

Læringsrummene er indrettet som lærings- og legezoner, som adskiller forskellige rum og stimulerer børnenes leg, læring og mulighed for fordybelse.

Basisgrupperne bliver ofte opdelt i mindre grupper; grupper der sammensættes på tværs af basisgrupper på baggrund af køn, venskaber, interesser og eventuelt et ønske om at stimulere børnene socialt eller kognitivt.

Bus

I Børnehuset Harridslev er vi så heldige at have en bus med plads til 20 personer til rådighed.

Bussen kører for børnehavebørnene på Kastanievej og Skolevænget onsdag, torsdag og fredag og for en udvalgt gruppe i vuggestuen (i samarbejde med Rismøllen) mandag og tirsdag. De eneste undtagelser er, når ferie, kursus eller sygdom forhindrer det, eller hvis en anden afdeling i dagtilbuddet låner bussen.

Bussens destination og turens indhold vil i udgangspunktet altid hænge sammen med det aktuelle læreplanstema. Der kan dog godt være særlige begivenheder, hvor læreplanstemaet ikke følges - f.eks. cirkus- og teaterture til Randers.

Hvert andet år er der afstemning blandt forældrene, om der ønskes en forældrebetalt madordning i børnehave og vuggestue.

Om kostordningen til- eller fravælges afgøres ved et simpelt stemmeflertal i forældregruppen. Flertallets beslutning er bindende for alle.

Madordningen er blevet tilvalgt i vuggestuen for 2017 og 2018, mens den er blevet fravalgt for børnehaven.

Der stemmes om madordning igen i efteråret 2018 med virkning fra 1. januar 2019.

Morgenmad

Der tilbydes morgenmad for alle børn i tidsrummet 6:30-7:30. Der serveres enten havregryn, havregrød/øllebrød, surmælksprodukter/mælk med mysli eller havrefras/cornflakes og rugbrød til morgenmad.

Børnehaven

Formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad medbringes hjemmefra.

Vuggestuen

Vuggestuen modtager varm mad fra Børnehuset Solstrålen i Øster Tørslev tre dage om ugen. De to øvrige dage tilbydes rugbrød med pålæg og grønt smurt og arrangeret i vuggestuens køkken.

Maden fra Solstrålen er tildelt det økologiske sølvmærke, hvilket betyder, at 60-90% af ingredienserne er økologiske.

Se madplanerne på opslagstavlen i vuggestuen.

Formiddagsmad:
Vi tilbyder hjemmebagt bolle eller rugbrød med smør eller smøreost, samt 3-4 forskellige slags frugter. Dertil serveres vand.

Frokost:
Mandag og fredag serveres der rugbrød med forskelligt pålæg og lidt forskelligt grønt. Tirsdag, onsdag og torsdag får vi varm mad og altid med årstidens grøntsager. Dertil serveres letmælk. Til børn på under et år tilbydes sødmælk.

Eftermiddagsmad:
Vi tilbyder f.eks. hjemmebagte boller eller rugbrød, forskellige frugter, tykmælk med hjemmelavet rugbrødsdrys eller frugtgrød. Dertil serveres vand.

I Randers Kommune er der fælles feriepasning i dagtilbuddene i følgende perioder:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • De tre dage før påske
  • Grundlovsdag
  • Perioden mellem jul og nytår (24. december er der lukket)
  • Uge 29 og 30 i sommerferien

Læs mere om fælles feriepasning her.

Tabulex

Dagtilbuddet her et elektronisk komme/gå-system, som hedder Tabulex. Det er her forældre dagligt skal krydse deres barn ind/ud på de touchskærme, der hænger i institutionerne. Tabulex skal også bruges til at melde ferie, fri, sygdom m.m. På Tabulex får forældrene også både fælles og personlige beskeder fra børnehaven/vuggestuen. Vi tager rigtig mange billeder fra de aktiviteter, vi laver, og de bliver lagt ud på Tabulex, så forældrene har mulighed for at kunne se dem derhjemme i stor størrelse og/eller udskrive. På touchskærmene i institutionen er det kun muligt at se billeder i lille format, og her kan der heller ikke læses vedhæftede filer til f.eks. nyhedsbreve.

Det er vigtigt, at forældre hurtigst muligt efter indmeldelse i institutionen logger på www.borneweb.dk og får sig oprettet og udfyldt stamkort og tilladelser for barnet, så grundlaget for det videre samarbejde er skabt. Første gang er det nødvendigt at bruge NemID.

Tabulex erstatter på ingen måde den daglige personlige kontakt, som vi anser for meget vigtig. Vi betragter forældre som det vigtigste i børns liv, og derfor er et åbent og positivt samarbejde om børnenes trivsel og udvikling af stor betydning. Vi har en forventning om forældres deltagelse og engagement i børnenes vuggestue-/børnehaveliv, så vi sammen får skabt en tryg og lærerig hverdag. Forældrene kan ligeledes forvente, at personalet har øje for netop deres barn og altid er parat til dialog og handling om evt. problemstillinger.

Forældreråd

I hver afdeling vælges der en repræsentant til dagtilbuddets forældrebestyrelse. Denne repræsentant er samtidig formand for afdelingens forældreråd.

Børnehuset Harridslev modtager pædagogstuderende i 1., 2. og 3. praktik, samt studerende, der samler empiri til deres bachelorprojekt.

De studerende i 1. praktik (3 måneders praktik) er i reglen tilknyttet børnehaven.

De studerende i 2. og 3. praktik (6 måneders praktik) er altid tilknyttet vuggestuen.

Praktikstedsbeskrivelse for Børnehuset Harridslev

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.