Børnehuset Harridslev

Børnehuset Harridslev er beliggende på to adresser i den naturskønne landsby Harridslev, cirka 5 km fra Dronningborg.

Børnehuset Harridslev - Kastanievej

Om Børnehuset Harridslev

Børnehuset Harridslev er et kombineret børnehus med vuggestue og børnehave. Børnehuset er beliggende på to adresser.
I børnehuset på Kastanievej er der vuggestue for de 0-3 år årige (Gul og Orange stue) og børnehave for de 3-4-årige (Blå og Grøn stue).
I børnehuset på Skolevænget er der børnehave for de ældste børnehavebørn, de 5-6 årige (Rød stue).

Der er et tæt samarbejde mellem alle stuerne, med tanke på - at være et fælles børnehus.

Børnehuset Harridslev
Kastanievej 20/Skolevænget 1, Harridslev
8930 Randers NØ
Tlf.: 8915 9330 (hovednummer med omstilling) 
E-mail: Bornehuset.Harridslev@randers.dk

Pædagogisk leder
Dorthe Mikkelsen
Mobil: 2015 0284
E-mail: Dorthe.T.L.Mikkelsen@randers.dk

Telefon til stuerne

Vuggestuen  
Gul stue 3055 9088
Orange stue 3055 9089
Børnehaven  
Grøn stue 3055 9091
Blå stue 3055 9092
Rød stue  3055 9093

Åbningstider

Mandag-torsdag: 06:30-16.45
Fredag: 06:30-16:00

 

Gode rutiner skaber forudsigelighed og tryghed for børnene. Vores daglige pædagogiske fokus er derfor at have fokus på at skabe gode rutiner fra dagen begynder til den ender i børnehuset. 

Forudsigeligheden begynder hos de voksne, da der i vuggestuen, hos børnehaven på Kastanievej og hos børnehaven - rød stue, er faste morgenåbnere. Det betyder genkendelighed hver dag for børn og forældre, at det er samme voksen der byder børnene velkommen. Genkendeligheden fortsætter, da de næste medarbejdere der møder ind også har fast mødetid hele ugen. Medarbejderne kender derfor rutinerne og organiseringen for det tidspunkt de møder ind på, hvilket frigiver ressourcer til at være tilstede hos børnene.

Når børn inddeles i mindre fællesskaber i løbet af dagen tænkes venskaber altid ind, både de eksisterende og de spirende - dette uanset om man er et vuggestuebarn eller børnehavebarn. 

Når et barn møder en overgang i sit børneliv i Børnehuset Harridslev fx i overgangen fra vuggestue til børnehave, fra blå/grøn stue til rød stue eller fra rød stue til førskole, så bestræber vi os altid på at overgangen sker sammen med en ven eller at kendt voksen flytter med barnet, for at skabe tryghed og genkendelighed. Inden en overgang begynder barnet og dets venner og kendte voksne, at gå på besøg på den nye stue, så barnet i et passende tempo får skabt en tilknytning til sin nye stue, nye børn og voksne.  

En dag i vuggestuen - Gul og Orange stue

Kl. 06.30 Børnehuset Harridslev åbner. Børn og forældre tages imod af kendt voksen. Der serveres morgenmad for vuggestuebørnene på Orange stue. 

Kl. 07.30 Børnene og medarbejderne fordeler sig på egne stuer og der gøres klar til leg og dagens aktiviteter. Der tages imod børn og når klokken er omkring 08.30 tilbydes formidagsmaden. Under måltidet er der dialog om stort og småt samt børnene præsenteres for dagens aktiviteter. 

Kl. 09.00 Børn og medarbejder opdeler sig i mindre fællesskaber, hvor dagens planlagte og spontane aktiviteter foldes ud. Der er også børn der tager på tur i nærmiljøet og bruger uderummet. Vuggestuen har to ladcykler som de benytter mandag-torsdag, hvor en gruppe fra hver stue tager på tur i nærmiljøet. 

Kl. 10.30 Børn og medarbejdere gør klar til frokost. Børnene besøger badeværelset og øver sig i de hverdagshandlinger der hører til i dette rum og i forbindelse med frokosten øver de sig i selvhjulpenhed ved at dække bord, tørre hænder, spise selv m.m. Under måltidet er der dialog om dagens oplevelser og børnene præsenteres for dagens næste aktivitet - middagsluren. 

Kl. 12.00 Børnene sover middagslur, nogle længere end andre - de der vågner først leger på stuen og der gøres klar til eftermiddagsmaden. Alle vuggestuebørn sover udenfor enten i barnevogn, krybbe eller shelter. 

Kl. 14.00 Børnene tilbydes eftermiddagsmad og der hygges på stuen. Der siger farvel og tak for i dag til de børn der begynder at blive hentet. 

Kl. 16.00 Vuggestuebørn og børnehavebørn samles i vuggestuen eller på legepladsen. 

En dag i børnehaven - Blå og Grøn stue

Kl. 06.30 Børnehuset Harridslev åbner. Børn og forældre tages imod af kendt voksen. Der serveres morgenmad for børnehavebørnene i køkkenets fællesrum. Når man er færdig med morgenmaden, kan man gå ind på blå stue og lege, indtil resten af huset åbner op. 

Kl. 07.30 Børnene og medarbejderne fordeler sig på Blå stue, Grøn stue, i køkken/alrummet og i uderummet. 

Kl. 08.45 Børn og medarbejdere gør klar til formiddagsmad. Det indebærer oprydning, toiletrutiner, klargøring af rullebord og mad. Børnene spiser i deres spisegrupper, hvor dagen foldes ud. Efter formiddagsmaden fordeler børn og medarbejdere sig i grupper, hvor planlagte og spontane aktiviteter laves. Der er visuel understøttelse til alle børnene, så de kan se på tavlen hvem de skal være sammen med, hvor de skal være sammen og hvad de skal lave sammen. Det kan både være inde i huset, på legepladsen eller i nærmiljøet de enkelte grupper er. En børnegruppe kan også tage på tur med vores egen bus. 

Kl. 11.00 Børn og medarbejdere gør klar til frokostmåltidet. Der er badeværelsesrutiner og klargøring af rullebord/borddækning som en del af de daglige hverdagshandlinger. Børnene spiser i deres spisegrupper og dagens oplevelser deles med hinanden. Efter måltidet er børnehavebørnene ude at lege på legepladsen. I garderoben øver de selvhjulpenhed, i at tage eget tøj på ud - selvfølgelig ud fra barnets nærmeste udviklingszone. Enkelte børnehavebørn kan stadig have behov for en middagslur, så tilbydes de dette. 

Kl. 13.45 Børnene tilbydes eftermiddagsmad. Herefter er der igen aktiviteter på legepladsen eller på stuerne. Der siges løbende farvel til børn der hentes.

Kl. 16.00 Børn og medarbejdere samles i vuggestuen eller på legepladsen med vuggestuebørnene og deres medarbejdere. 

En dag i børnehaven - Rød stue 

Kl. 06.30 Børnehuset Harridslev åbner. Børn og forældre tages imod af kendt voksen. Der serveres morgenmad for børnehavebørnene i køkkenet. Når børn er færdige med morgenmaden, kan de gå ind på stuens fælles aktivitetestavle og vælge sig ind på det rum/aktivitet de gerne vil lege i/med. Børnene vælger aktivitet/leg med et billede af dem selv på tavlen. 

Kl. 07.30 Børn og medarbejdere fordeler sig i huset. På vælgertavlen fordeler børnene sig indtil de samles til formiddagsmad. 

Kl. 09.00 Børn og medarbejdere fordeler sig spisegrupper, hvor formiddagsmaden serveres og dagens aktiviteter præsenteres for børnene. Børn og medarbejdere fordeler sig herefter i mindre lege- og læringsgrupper, hvor formiddagens planlagte og spontane aktiviteter sker. Der gøres både brug af inderummet, uderummet, nærmiljøet og skolens lokaler til aktiviteter. 

Kl. 11.00 Børnene og medarbejderne spiser frokost og der er dialog om dagens aktiviteter og lege. Efter måltidet går børn og medarbejdere på legepladsen. 

Kl. 14.00 Tilbydes børnene eftermiddagsmad og børnene fordeler sig igen via tavlen i husets lege- og læringsrum eller i uderummet. Der siges løbende farvel til børn der bliver hentet. 

Generelt i Børnehuset Harridslev

Lærerig leg og legerig læring er omdrejningspunktet for en god børnedag i børnehuset. Leg og legen har stor betydning både i de planlagte vokseniniterede aktiviteter, i hverdagshandlinger og det der sker børnene imellem - det er her børnene lærer om sig selv, hinanden og den store verden de indgår i. 

For at sikre positiv understøttelse af børnenes leg, læring og identitetsskabelse kræver det noget særligt af vores pædagogiske praksis og indretning. 

På alle stuerne, vuggestue såvel som børnehave, deles den samlede børnegruppe hver dag op i mindre fællesskaber med brug af inde- og uderummet samt nærmiljøet. Det er i de mindre grupper der skabes mulighed for fordybelse og nærvær med tilkoblingslækre voksne. 

Kastanievej

Børnehuset på Kastanievej består af to børnehavestuer, Grøn stue og Blå stue og to vuggestuegrupper, Gul stue og Orange stue.

Børnehuset har gennemgået en større renovering i 2022, med henblik på at skabe lege- og læringsrum der stimulerer børnenes leg, læring, sansning, nysgerrighed og mulighed for fordybelse. Da det er børnenes hus, er der i indretningen tænkt over, at møbler og børnenes kreative udtryk, så vidt muligt er i børnehøjde. Vi har fokus på, hver dag at rydde lækkert op, så der er klar til leg og børnene kan blive inspireret til leg via indretningen. 

I vuggestuen er der i den pædagogiske indretning fokus på at skabe områder til bevægelse, rollelege, konstruktionslege, gemmelege, sanselege, musik og rytmik, dialogisk læsning, kreativitet samt områder hvor man kan observere på tryg afstand, hvis man fx er helt ny lille pige/dreng på stuen, inden man er klar til at tage på eventyr på stuen. 

I børnehaven er det først man møder, en stor fælles garderobe for de to børnehavegrupper. I garderoben er der rig plads til at øve selvhjulpenhed og der er direkte udgang til børnehavens legeplads. Mellem grøn stue og blå stue er husets fællesrum og køkken. At fællesrummet ligger mellem de to stuer er med til at understøtte fællesskabet på tværs, da børn og medarbejdere mødes i leg, til måltider og andre aktiviteter i fællesrummet. I fællesrummet er der mulighed for, at man som barn kan hygge i sofaen med bøger, lege ved det runde børnebord med fx konstruktionslegetøj, kinetisk sand, spille spil, lave puslespil, tegne og meget mere imens duften af Gittes mad begynder at sprede sig i huset og man bliver mindet om at det snart er spisetid.

På Grøn og Blå stue er der flere lege- og læringsrum der er ens, men der er også forskelligheder, der indbyder til forskellige lege på de to stuer. Lege og læringsrummene på stuerne er indrettet med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og deres interesser samt zoner for nærmeste udvikling. Der er mulighed for forskellige rollelege, udklædning, musik og rytmik, dialogisk læsning, konstruktionslege, bevægelses- og sanselege, finmotoriske lege, kreativitet og meget mere. Alle børn har desuden deres egen skuffe på stuen, hvori de kan gemme personlige ting - som fx en tegning de skal have med hjem eller en bamse, som er med til at skabe tryghed i løbet af dagen. På badeværelserne er der børnetoiletter, så børnene uden hjælpemidler, kan benytte hygiejne faciliteterne. 

Vuggestuens og børnehavens legeplads består af et kuperet terræn og med rigtig mange lege- og læringszoner. Der er mulighed for at bevæge sig ind i "skoven" for at undersøge krible-krable dyr, løbe op ad bakken og rulle nedad den igen, cykle, spille fodbold, lege gemmeleg, gynge med vennen, grave et kæmpe hul i sandkassen til dinosauerne, sidde ved bord/bænkene med diverse lege- og aktivitetssager eller tage et hvil på pallesofaerne med en god bog eller blot en velfortjent pause. 

Skolevænget

Børnehuset Harridslevs afdeling på Skolevænget - Rød stue, er storbørnsgruppen for kommende førskolebørn. 

Rød stue er beliggende på selve Korshøjskolen (indgang via nr. 2 skolegård) i en gammel gymnastiksal der er bygget om til børnehave. At storbørnsgruppen er placeret på skolen betyder, at børnene får et kendskab til de fysiske rammer, mange af dem skal være i, når de skal begynde i førskole, da der er mulighed for at børn og medarbejdere benytter skolens legefaciliteter i de forskellige skolegårde samt boldbanen. Rød stue er ikke en del af skolens hverdagsliv og har egen lukket kuperet legeplads kun for børnehavebørnene. På legepladsen er der rig mulighed for at få brugt kroppen, fordybe sig i krible-krable, lege rollelege i legehusene, klatre i træer, køre go-carts, lave bål og meget mere.  Legepladsen grænser op til SFO'ens legeplads, hvilket giver indblik i livet på den anden side af hegnet, samt mulighed for at sige hej til venner der går i skole. Rød stue er indrettet med stor fælles garderobe med direkte adgang til legepladsen og toiletterne. Fra garderoben kan man bevæge sig ned i "huset", hvor der er mange rum, der hver især er indrettet til at understøtte forskellige lege- og læringsaktiviteter tilpasset børnegruppen og deres interesser. Der er blandt andet er rum til rollelege som fx købmandsleg og dukkeleg, der er et krativt rum hvor kreative udtryk ikke skal pakkes væk hver dag, men kan arbejdes videre på over flere dage, der er rum til dialogisk læsning, biler, tegne- og skriverum,  konstruktionsrum - særligt LEGO er populært hos de ældste børnehavebørn og det samme er spil og meget mere. 

I januar og februar måned besøger børnene på Rød stue Korhøjskolens SFO, to gange om ugen, hvor de låner deres kommende lokaler. Derved kan børnene sammen med gode venner og kendte voksne gå på opdagelse i deres kommende nye lege- og læringsmiljøer. Det er en vigtig del af vores pædagogiske arbejde i at skabe gode overgange for børnene i deres liv. Derfølger som udgangspunkt kendt voksen med i førskoleordningen fra 1. marts til sommerferien, for at skabe tryghed, genkendelighed og sammenhæng i børnenes overgang fra børnehave til kommende skoleliv. 

Børnehusets Bus

I Børnehuset Harridslev er vi så heldige, at have en bus med plads til 20 personer til rådighed. Børn sidder altid spændt fast i godkendte autostole tilpasset deres alder, når de kører i bussen. 

Bussen kører for børnehavebørnene på Kastanievej. Bussens destination og turens indhold vil altid tage udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe. Vi er beriget med rigtig meget skøn natur og kultur i kort køretur fra børnehuset og nogle af de steder der besøges er Udbyhøjstrand, Råby skov, musser, Randers Naturcenter, diverse legepladser, bibliotek i Dronningborg og Randers m.m.

Alle børn i Børnehuset Harridslev får fuld forplejning. Det betyder at der tilbydes morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

I Børnehuset Harridslev er det ernæringsassistent Gitte, der laver maden. 

I samarbejde med forældrebestyrelsen er det en målsætning, at være så økologisk som muligt. I Børnehuset Harridslev har vi Fødevarestyrlsens sølv-mærke i økologi, hvoraf 60-90% af maden er økologisk. 

Madplanen udarbejdes fælles for alle afdelinger i Dagtilbud Nordøst, som har tilvalgt frokostordning. Madplanen udarbejdes og koordineres af Dagtilbud Nordøst's køkkenmedarbejder Allan. Gitte lægger madplanerne på Aula hver uge. 

Et måltid i Børnehuset Harridslev er et pædagogisk måltid, hvor kulturen omkring måltidet bærer præg af en god atmosfære med dialog, ro og nærvær og et fokus på madmod, dannelse, deltagelse og fællesskabet. Via måltidet sker der læring for barnet, fx når maden skal sendes videre, der er samtaler om kosten eller når børnene hjælper hinanden. Børnene er deltagende i borddækning, oprydning og smører selv - det der kaldes hverdagshandlinger. Måltidet skal være en god stund for det enkelte barn. 

Morgenmad:
Der tilbydes morgenmad for alle børn i tidsrummet 06:30-07:30. Der serveres enten havregryn, havregrød, surmælksprodukter/mælk med mysli eller havrefras/cornflakes og rugbrød til morgenmad.

Formiddagsmad:
Vi tilbyder brød med smør eller smøreost, samt forskellige slags frugter. Dertil serveres vand.

Frokost:
Mandag og fredag serveres der rugbrød med forskelligt pålæg og forskelligt grønt. Tirsdag, onsdag og torsdag får vi varm mad og altid med årstidens grøntsager. Dertil serveres mælk. 

Eftermiddagsmad:
Vi tilbyder f.eks. hjemmebagte boller eller rugbrød, forskellige frugter, koldskål, tykmælk med hjemmelavet rugbrødsdrys eller frugtgrød. Dertil serveres vand.

Valg til frokostordning:
Hvert andet år fortages der til- eller fravalg af frokostordning i kommunale daginstitutioner. Valget forgår ved et simpelt flertal i blandt indskrevne børns forældre, og flertallets beslutning er bindende for alle. Frokostordningen i Børnehuset Harridslev er tilvalgt for 2021 og 2022.

I Randers Kommune er der fælles feriepasning i dagtilbuddene i følgende perioder:

 • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
 • De tre dage før påske
 • Grundlovsdag
 • Perioden mellem jul og nytår (24. december er der lukket)
 • Uge 29 og 30 i sommerferien

Læs mere om fælles feriepasning her.

I ulige år vil fællesferiepasningen være i Børnehuset Harridslev og i lige år i Børnehuset Solstrålen (Øster Tørslev). 

Aula

Dagtilbuddet her et elektronisk komme/gå-system, som hedder Aula. Det er her forældre dagligt skal krydse deres barn ind/ud på de touchskærme, der hænger i institutionerne. Aula skal også bruges til at melde ferie, fri, sygdom m.m.

På Aula får forældrene også både fælles og personlige beskeder fra børnehaven/vuggestuen. Vi tager billeder fra de aktiviteter vi laver, og de bliver lagt ud på Aula, så forældrene har mulighed for at kunne se dem derhjemme. På touchskærmene i institutionen er det kun muligt at tjekke sit barn ind/ud af børnehuset. 

Det er vigtigt, at forældre hurtigst muligt efter indmeldelse i institutionen logger på www.aula.dk og får sig oprettet og udfyldt stamkort og tilladelser for barnet, så grundlaget for det videre samarbejde er skabt. Første gang er det nødvendigt at bruge NemID.

Aula erstatter på ingen måde den daglige personlige kontakt, som vi anser for meget vigtig. Vi betragter forældre, som det vigtigste i børns liv, og derfor er et åbent og positivt samarbejde om børnenes trivsel og udvikling af stor betydning.

Vi har en forventning om forældres deltagelse og engagement i børnenes vuggestue-/børnehaveliv, så vi sammen får skabt en tryg og lærerig hverdag. Forældrene kan ligeledes forvente, at personalet har øje for netop deres barn og altid er parat til dialog og handling om evt. problemstillinger.

Forældreråd

I hver afdeling vælges der en repræsentant til dagtilbuddets forældrebestyrelse. Denne repræsentant er samtidig formand for afdelingens forældreråd.

Børnehusets forældreråd arrangere fælles arbejdsdage og fælles arragementet i løbet af året, som fx jule- og sommerfest. 

Der er flere traditioner i løbet af året. Nogle arrangeres af børn og medarbejdere andre arrangeres af børnehusets forældreråd. I begyndelsen af året sender pædagogisk leder et årshjul ud til familierne, med datoer for kommende års arrangementer. 

 • Der afholdes to årlige bedsteforældredage. 
 • Der afholdes fastelavn, halloween, børnejulefrokost.
 • Der afholdes to årlige forældrekaffearrangementer.
 • Der afholdes årligt forældremøde. 
 • Der afholdes tema-fester af forældrerådet. 
 • Dagtilbuddets festival 

Børnehuset Harridslev modtager pædagogstuderende i 1., 2. og 3. praktik, samt studerende, der samler empiri til deres bachelorprojekt.

De studerende i 1. praktik (3 måneders praktik) er i reglen tilknyttet børnehaven.

De studerende i 2. og 3. praktik (6 måneders praktik) er altid tilknyttet vuggestuen.

Praktikstedsbeskrivelse for Børnehuset Harridslev

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.