Børnehuset Harridslev

Børnehuset Harridslev er beliggende på to adresser i den naturskønne landsby Harridslev, cirka 5 km fra Dronningborg.

Børnehuset Harridslev - Kastanievej

Om Børnehuset Harridslev

Børnehuset Harridslev er et kombineret børnehus med vuggestue og børnehave. Børnehuset er beliggende på to adresser.
I børnehuset på Kastanievej har vi vuggestue for de 0-3 år årige (Gul og Orange stue) og børnehave for de 3-4-årige (Blå og Grøn stue).
I børnehuset på Skolevænget har vi børnehave for de ældste børnehavebørn, de 5-6 årige (Rød stue).

Der er et tæt samarbejde mellem alle stuerne, med tanke på at være et fælles børnehus.

Børnehuset Harridslev
Kastanievej 20/Skolevænget 1, Harridslev
8930 Randers NØ
Tlf.: 8915 9330 (hovednummer med omstilling) 
E-mail: Bornehuset.Harridslev@randers.dk

Pædagogisk leder
Dorthe Mikkelsen
Mobil: 2015 0284
E-mail: Dorthe.T.L.Mikkelsen@randers.dk

Telefon til stuerne

Vuggestuen  
Gul stue 3055 9088
Orange stue 3055 9089
Børnehaven  
Grøn stue 3055 9091
Blå stue 3055 9092
Rød stue  3055 9093

Åbningstider

Mandag-torsdag: 06:30-16.45
Fredag: 06:30-16:00

 

Siden opdateres...

Generelt i Børnehuset Harridslev

Lærerig leg og legerig læring er omdrejningspunktet for en god børnedag i børnehuset. Leg og legen har stor betydning både i de planlagte vokseniniterede aktiviteter, i hverdagshandlinger og det der sker børnene imellem - det er her børnene lærer om sig selv, hinanden og den store verden de indgår i. 

For at sikre positiv understøttelse af børnenes leg, læring og identitetsskabelse kræver det noget særligt af vores pædagogiske praksis og indretning. 

På alle stuerne, vuggestue såvel som børnehave, deles den samlede børnegruppe hver dag op i mindre fællesskaber med brug af inde- og uderummet samt nærmiljøet. Det er i de mindre grupper der skabes mulighed for fordybelse og nærvær med tilkoblingslækre voksne. 

Kastanievej

Børnehuset på Kastanievej består af to børnehavestuer, Grøn stue og Blå stue og to vuggestuegrupper, Gul stue og Orange stue.

Børnehuset har gennemgået en større renovering i 2022, med henblik på at skabe lege- og læringsrum der stimulerer børnenes leg, læring, sanser, nysgerrighed og mulighed for fordybelse. Da det er børnenes hus, er der i indretningen tænkt over, at møbler og børnenes kreative udtryk så vidt muligt er i børnehøjde. Vi har fokus på, hver dag at rydde lækkert op, så der er klar til leg og børnene kan blive inspireret til leg via indretningen. 

I vuggestuen er der i den pædagogiske indretning fokus på at skabe områder til bevægelse, rollelege, konstruktionslege, gemmelege, sanselege, musik og rytmik, dialogisk læsning, kreativitet samt områder hvor man kan observere på tryg afstand, hvis man fx er helt ny lille pige/dreng på stuen, og alt det spændende skal observeres inden man tager på eventyr på stuen. 

I børnehaven er det først man møder, en stor fælles garderobe for de to børnehavegrupper. I garderoben er der rig plads til at øve selvhjulpenhed og der er direkte udgang til børnehavens legeplads. Mellem grøn stue og blå stue er husets fællesrum og køkken. At fællesrummet ligger mellem de to stuer er med til at understøtte fællesskabet på tværs, da børn og medarbejdere mødes i leg, til måltider og andre aktiviteter i fællesrummet. I fællesrummet er der mulighed for at man som barn kan hygge i sofaen med bøger, lege ved det runde børnebord med fx konstruktionslegetøj, kinetisk sand, spille spil, lave puslespil, tegne og meget mere imens duften af Gittes mad begynder at sprede sig i huset og man bliver mindet om at det snart er spisetid.

På Grøn og Blå stue er der flere lege og læringsrum der er ens men der er også forskelligheder, der indbyder til forskellige lege på de to stuer. Lege og læringsrummene på stuerne er indrettet med udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe og deres interesser samt zoner for nærmeste udvikling. Der er mulighed for forskellige rollelege, udklædning, musik og rytmik, dialogisk læsning, konstruktionslege, bevægelses- og sanselege, finmotoriske lege, kreativitet og meget mere. Alle børn har desuden deres egen skuffe på stuen, hvori de kan gemme personlige ting som fx en tegning de skal have med hjem eller en bamse, som er med til at skabe tryghed i løbet af dagen. På badeværelserne er der børnetoiletter, så børnene uden hjælpemidler, kan benytte hygiejne faciliteterne. 

Vuggestuens og børnehavens legeplads består af et kuperet terræn og med rigtig mange lege- og læringszoner. Der er mulighed for at bevæge sig ind i "skoven" for at undersøge krible-krable dyr, løbe op ad bakken og rulle nedad den igen, cykle, spille fodbold, lege gemmeleg, gynge med vennen, grave et kæmpe hul i sandkassen til dinosauerne, sidde ved bord/bænkene med diverse lege- og aktivitetssager eller tage et hvil på pallesofaerne med en god bog eller en velfortjent pause. 

Skolevænget

Børnehuset Harridslevs afdeling på Skolevænget - Rød stue, er storbørnsgruppen for kommende førskolebørn. 

Rød stue er beliggende på selve Korshøjskolen (indgang via nr. 2 skolegård) i en gammel gymnastiksal der er bygget om til børnehave. At storbørnsgruppen er placeret på skolen betyder, at børnene får et kendskab til de fysiske rammer, mange af dem skal være i, når de skal begynde i førskole, da der er mulighed for at børn og medarbejdere benytter skolens legefaciliteter i de forskellige skolegårde samt boldbanen. Rød stue er ikke en del af skolens hverdagsliv og har egen lukket kuperet legeplads kun for børnehavebørnene. På legepladsen er der rig mulighed for at få brugt kroppen, fordybe sig i krible-krable, lege rollelege i legehusene, klatre i træer, køre go-carts, lave bål og meget mere.  Legepladsen grænser op til SFO'ens legeplads, hvilket giver indblik i livet på den anden side af hegnet, samt mulighed for at sige hej til venner der går i skole. Rød stue er indrettet med stor fælles garderobe med direkte adgang til legepladsen og toiletterne. Fra garderoben kan man bevæge sig ned i "huset", hvor der er mange rum, der hver især er indrettet til at understøtte forskellige lege- og læringsaktiviteter tilpasset børnegruppen og deres interesser. Der er blandt andet er rum til rollelege som fx købmandsleg og dukkeleg, der er et krativt rum hvor kreative udtryk ikke skal pakkes væk hver dag, men kan arbejdes videre på over flere dage, der er rum til dialogisk læsning, biler, tegne- og skriverum,  konstruktionsrum - særligt LEGO er populært hos de ældste børnehavebørn og det samme er spil og meget mere. 

I januar og februar måned besøger børnene på Rød stue Korhøjskolens SFO, 2 gange om ugen, hvor de låner deres kommende lokaler. Derved kan børnene sammen med gode venner og kendte voksne gå på opdagelse i deres kommende nye lege- og læringsmiljøer. Det er en vigtig del af vores pædagogiske arbejde i at skabe gode overgange for børnene i deres liv. 

Børnehusets Bus

I Børnehuset Harridslev er vi så heldige at have en bus med plads til 20 personer til rådighed. Børn sidder altid spændt fast i godkendte autostole tilpasset deres alder når de kører i bussen. 

Bussen kører for børnehavebørnene på Kastanievej. Bussens destination og turens indhold vil altid tage udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe. Vi er beriget med rigtig meget skøn natur og kultur i kort køretur fra børnehuset og nogle af de steder der besøges er Udbyhøjstrand, Råby skov, musser, Randers Naturcenter, diverse legepladser, bibliotek i Dronningborg og Randers m.m.

Alle børn i Børnehuset Harridslev får fuld forplejning. Det betyder at der tilbydes morgenmad, formiddagsmad, frokost og eftermiddagsmad.

I Børnehuset Harridslev er det ernæringsassistent Gitte, der laver maden. 

I samarbejde med forældrebestyrelsen er det en målsætning, at være så økologisk som muligt. I Børnehuset Harridslev har vi Fødevarestyrlsens sølv-mærke i økologi, hvoraf 60-90% af maden er økologisk. 

Madplanen udarbejdes fælles for alle afdelinger i NØ som har tilvalgt frokostordning. Madplanen udarbejdes og koordineres af NØ´s køkkenmedarbejder Allan. Gitte lægger madplanerne på Aula hver uge. 

Et måltid i Børnehuset Harridslev er et pædagogisk måltid, hvor kulturen omkring måltidet bærer præg af en god atmosfære med dialog, ro og nærvær og et fokus på madmod, dannelse, deltagelse og fællesskabet. Via måltidet sker der læring for barnet, fx når maden skal sendes videre, der er samtaler om kosten eller når børnene hjælper hinanden. Børnene er deltagende i borddækning, oprydning og smører selv - det der kaldes hverdagshandlinger. Måltidet skal være en god stund for det enkelte barn. 

Morgenmad:
Der tilbydes morgenmad for alle børn i tidsrummet 06:30-07:30. Der serveres enten havregryn, havregrød, surmælksprodukter/mælk med mysli eller havrefras/cornflakes og rugbrød til morgenmad.

Formiddagsmad:
Vi tilbyder brød med smør eller smøreost, samt forskellige slags frugter. Dertil serveres vand.

Frokost:
Mandag og fredag serveres der rugbrød med forskelligt pålæg og forskelligt grønt. Tirsdag, onsdag og torsdag får vi varm mad og altid med årstidens grøntsager. Dertil serveres mælk. 

Eftermiddagsmad:
Vi tilbyder f.eks. hjemmebagte boller eller rugbrød, forskellige frugter, koldskål, tykmælk med hjemmelavet rugbrødsdrys eller frugtgrød. Dertil serveres vand.

Valg til frokostordning:
Hvert andet år fortages der til- eller fravalg af frokostordning i kommunale daginstitutioner. Valget forgår ved et simpelt flertal i blandt indskrevne børns forældre, og flertallets beslutning er bindende for alle. Frokostordningen i Børnehuset Harridslev er tilvalgt for 2021 og 2022.

I Randers Kommune er der fælles feriepasning i dagtilbuddene i følgende perioder:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • De tre dage før påske
  • Grundlovsdag
  • Perioden mellem jul og nytår (24. december er der lukket)
  • Uge 29 og 30 i sommerferien

Læs mere om fælles feriepasning her.

I ulige år vil fællesferiepasningen være i Børnehuset Harridslev og i lige år i Børnehuset Solstrålen (Øster Tørslev). 

Aula

Dagtilbuddet her et elektronisk komme/gå-system, som hedder Aula. Det er her forældre dagligt skal krydse deres barn ind/ud på de touchskærme, der hænger i institutionerne. Aula skal også bruges til at melde ferie, fri, sygdom m.m.

På Aula får forældrene også både fælles og personlige beskeder fra børnehaven/vuggestuen. Vi tager billeder fra de aktiviteter vi laver, og de bliver lagt ud på Aula, så forældrene har mulighed for at kunne se dem derhjemme. På touchskærmene i institutionen er det kun muligt at tjekke sit barn ind/ud af børnehuset. 

Det er vigtigt, at forældre hurtigst muligt efter indmeldelse i institutionen logger på www.aula.dk og får sig oprettet og udfyldt stamkort og tilladelser for barnet, så grundlaget for det videre samarbejde er skabt. Første gang er det nødvendigt at bruge NemID.

Aula erstatter på ingen måde den daglige personlige kontakt, som vi anser for meget vigtig. Vi betragter forældre som det vigtigste i børns liv, og derfor er et åbent og positivt samarbejde om børnenes trivsel og udvikling af stor betydning.

Vi har en forventning om forældres deltagelse og engagement i børnenes vuggestue-/børnehaveliv, så vi sammen får skabt en tryg og lærerig hverdag. Forældrene kan ligeledes forvente, at personalet har øje for netop deres barn og altid er parat til dialog og handling om evt. problemstillinger.

Forældreråd

I hver afdeling vælges der en repræsentant til dagtilbuddets forældrebestyrelse. Denne repræsentant er samtidig formand for afdelingens forældreråd.

Børnehusets forældreråd arrangere fælles arbejdsdage og fælles arragementet i løbet af året, som fx jule- og sommerfest. 

Børnehuset Harridslev modtager pædagogstuderende i 1., 2. og 3. praktik, samt studerende, der samler empiri til deres bachelorprojekt.

De studerende i 1. praktik (3 måneders praktik) er i reglen tilknyttet børnehaven.

De studerende i 2. og 3. praktik (6 måneders praktik) er altid tilknyttet vuggestuen.

Praktikstedsbeskrivelse for Børnehuset Harridslev

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.