Forældresamarbejde

Tabulex er navnet på dagtilbuddets elektroniske komme/gå system. Dvs, at det er her forældre dagligt skal krydse deres barn ind/ud på de touchskærme, der hænger i institutionerne. Her vil forældrene også få både fælles og personlige informationer fra børnehaven/vuggestuen.
Vi tager mange billeder fra de aktiviteter, der foregår i vuggestuen og børnehaven. En stor del af billederne bliver lagt ud på Tabulex, så forældre og børn har mulighed for at kunne se dem derhjemme i stor størrelse og/eller udskrive.
På touchskærmene er det kun muligt at se billeder i et lille format ligesom der her ikke kan læses vedhæftede filer til fx nyhedsbreve m.m.

Tabulex skal også bruges til at melde ferie, fri, sygdom mm. Det er vigtigt at eventuelle tilmeldingsfrister overholdes, da systemet automatisk lukker ned for tilmelding herefter.
Der kan dog altid meldes fri efter en deadline.

Det er vigtig, at forældre hurtigst muligt efter indmeldelse i institutionen logger på www.borneweb.dk og får sig oprettet, udfyldt stamkort og tilladelser for barnet, så grundlaget for det videre samarbejde er skabt.
Første gang, der logges ind, er det nødvendigt at bruge Nem.id. Herefter oprettes brugernavn og adgangskode efter eget ønske.

Tabulex erstatter på ingen måde den daglige personlige kontakt, som vi anser for meget vigtig. Forældrene er de vigtigste i et barns liv, derfor er et åbent og positivt samarbejde om børnenes trivsel og udvikling af stor betydning.

Vi har en forventning om forældres deltagelse og engagement i børnenes vuggestue/børnehave liv, så vi sammen får skabt en tryg og lærerig hverdag.
Forældrene kan ligeledes forvente, at personalet også har øje for netop deres barn og altid er parat til dialog og handling om eventuelle problemstillinger.