Aktivitetsplaner

I Børnehuset Harridslev har vi dagligt fokus på børns læring gennem arbejdet med læreplanstemaerne.

Der informeres til forældrene om de aktiviteter, der er forbundet med læreplanstemaerne, gennem intranettet Tabulex.

Når barnet er indmeldt i børnehaven, tilknyttes forældrene intranettet.

Klik her for at logge ind på Tabulex - børneintra