NAO

Randers Kommune har indkøbt 5 robotter til pædagogisk og læringsmæssigt brug i de 5 dagtilbud. I Dagtilbud Nordøst er det i Børnehuset Harridslev, der har fået æren af at huse NAO, som den lille robot hedder.

NAO er afprøvet med gode resultater i både almindelige skoler såvel som specialskoler.

Randers Kommune er først med at afprøve NAO i dagtilbud, hvorfor vi i øjeblikket er i forsøgsstadiet.

Vi afprøver og lærer at anvende NAO sammen med børnene og i et vidensdelingsnetværk, som er dannet på tværs af dagtilbuddene i Randers Kommune. Alle medlemmer af netværket har modtaget undervisning fra Teknologisk Institut.

Tina og Søren er i øjeblikket de eneste i Dagtilbud Nordøst, der er "uddannet" i at bruge NAO, så det er i øjeblikket særligt de børn, Tina er tættest på i dagligdagen, der har fornøjelse af NAO.

Det er imidlertid intentionen, at det skal bredes ud til flere børn og medarbejdere, i takt med, at vi bliver mere fortrolige med robotmediet. 

Indtil nu har NAO blandt andet fortalt historie og lavet Tai Chi sammen med børnene. 

Læs mere om NAO - Teknologisk Institut

Du kan desuden se flere film med NAO på YouTube.