Anika Elmelund Hjartbro

Pædagog

Anika er i perioden 1. marts til sommeren 2016 "udlånt" til Korshøjskolens førskolegruppe.

Anikas opgave er i den forbindelse at være personificeringen af sammenhængen mellem dagtilbud og skole, for derigennem at være med til at sikre, at den læringsforståelse og de læringsmål, pædagogiske principper og værdier, der er aftalt som grundlaget for samarbejdet mellem dagtilbud og skole bliver levendegjort til gavn og glæde for alle børn og forældre.     

Den 1. august vil Anika igen være tilbage i børnehaven

Uddannelse

Pædagogisk professionsbachelor

Inklusionskursus 2014/15

Bevægelseskursus 2015

ICDP 1+2

Førstehjælp - opdateret 2016