Læringsrum

Vores afdeling på Kastanievej består af 3 børnehavestuer og en vuggestue.

Børnehaven og vuggestuen er ikke i sammenhængende bygninger, men ligger lige ved siden af hinanden. I børnehaveafdelingen er der 3 adskilte stuer - Tusindben, Sommerfuglen og Humlebien. De 3 stuer forbindes af en lang gang samt et stort køkken/alrum. Der er en rigtig stor legeplads med mange muligheder for udfoldelse. Selvom vi har 3 fysisk adskilte stuer på Kastanievej  - er vi et meget åbent hus, hvor børnene kan lege med hinanden på kryds og tværs.

Vores vuggestuegruppe - Mariehønen, består af 2 rum. Et stort køkken/alrum og et tilstødende rum til leg og sovebørn. De har deres egen hyggelige legeplads indrettet til vuggestuebørn. Vuggestuen har desuden et overdækket krybberum, hvor børnene kan sove i krybber og barnevogne.

Børnehaven og vuggestuen er 2 fysisk adskilte huse, men skal betragtes som én integreret enhed. Således er der et nært samarbejde mellem børnehave og vuggestue, der betyder sammenhæng i børnenes liv. Også i dagligdagen foregår der flere ting i fællesskab, eksempelvis er vi er fælles om at åbne og lukke institutionen og besøger hinanden på legepladserne.