Dagligdagen

De daglige aktiviteter, der relaterer sig til arbejdet med pædagogiske læreplaner foregår i reglen i tidsrummet mellem kl. ca. 9 og kl. ca. 13.

Der foregår naturligvis også mange aktiviteter og meget læring uden for dette tidsrum. Her er det blot i højere grad tale om tilbud, som børnene selv kan vælge mellem.

Se under aktivitetsplanerne for en specifik oversigt.