Grupper

Børnehuset Harridslevs afdeling på Skolevænget er som udgangspunkt opdelt i basisgrupper. Til grupperne er som minimum tilknyttet en pædagog og en pædagogmedhjælper. Pædagogen har en primærfunktion i forhold til de børn, der er i basisgruppen og således også forældrenes primære kontakt, når det gælder barnets trivsel, læring og udvikling.

Basisgrupperne kan være samlet i forskellige former for aktiviteter, der foregår i relation til de pædagogiske læreplaner m.m.

Ud over basisgrupperne er arbejdet med de pædagogiske læreplaner også organiseret i de forskellige aktiviteter, der relaterer sig til de funktioner, de forskellige rum har eks. vis. kreativitet, konstruktion, fordybelse musik/drama og udeliv m.m. Disse aktiviteter afvikles af pædagogiske medarbejdere med særlig kompetence eller interesse i netop dette område.  

Børnene tilknyttes også forskellige former for projektgrupper, der tager afsæt i børnenes relationer og interesser. Også i denne type gruppe er det ikke nødvendigvis den primære pædagogiske medarbejder, der planlægger og gennemfører aktiviteterne.