Læreplanstema

Læreplanstema

Her på siden kan du læse noget om de pædagogfaglige overvejelser, vi gør os, når der sættes initiativer og aktiviteter i værk. Siden bliver løbende opdateret, når der beskrives nye tiltag. I marts, april, maj og juni 2016 er læreplanstemaet natur

Alle læreplanstemaer er beskrevet i en SMITTE model

Hvis du vil læse yderligere om vores værdier, pædagogiske principper, læringsforståelse og inklusion m.m. kan du gøre det på Dagtilbud Nordøsts hjemmeside