Pædagogisk fokus

Længerevarende pædagogiske forløb, der beskriver et læreplanstema sættes ind i en såkaldt SMTTE-model.

SMTTE-modellen illustrer i tekst, Sammenhæng, Mål, Tiltag, Tegn og Evaluerings metoder. Desuden er modellen hos os udvidet til også at indbefatte et I, der står for inklusion. Dette for at leve op til de aktuelle aftalemål, som Dagtilbud Nordøst har med Randers Kommune. Og naturligvis for at sikre, at vi har alle børn med og inkluderet, når vi iværksætter aktiviteter, der skaber læring.

I august, september og oktober 2015 arbejder vi med læreplanstemaerne "Natur og Naturfænomener".