Børnehuset Himmeldalen

Børnehuset Himmeldalen ligger i den nordøstlige del af Randers i forstaden Dronningborg.

Børnehuset Himmeldalen er en kombineret institution for børn i alderen 0-6 år.

Vi har to vuggestuegrupper, to børnehavegrupper med børn fra 3-4½ år og en storbørnsgruppe med de ældste børn i Himmeldalen.

Børnehuset Himmeldalen
Torupdalvej 11
8930 Randers NØ
Tlf.: 8915 9889

Pædagogisk leder
Ronni Sørensen
30523804

Telefon til stuerne

Stjerneskuddene: 2478 1160
Regndråberne: 2478 1312
Månestrålen: 2478 1178 el. 2478 1177
Regnbuen: 2478 1146

Åbningstider

Mandag - torsdag: 06:30-16:45
Fredag: 06:30-16:00

 

Vuggestuen

I vuggestuen tages der individuelle hensyn til sove- og spisetider for børnene.

kl. 06:30-07:30 åbner vuggestuen i en af grupperne, hvor der er mulighed for morgenmad, som består af Havregrød, Havregryn, cornflakes.

Når børnene møder i Himmeldalen, er det vigtigt, at vi får sagt godmorgen til hinanden. Nogle børn har forskellige ritualer om morgenen, og det er vigtigt, at barnet får en god start på dagen.

kl. 08:00 er der personale i begge vuggestuegrupper.

Ca. kl. 09:00 får vi brød, frugt og mælk eller vand.

Ca. kl. 09:30 er der en lille samling hvor vi synger, læser eller har spontane aktiviteter.

I vuggestuen opdeler vi børnene i forskellige læringsrum. De børn, som er fyldt 2½ år, er i gruppen "Kæmperne".

Om torsdagen er der musikgruppe.

Kl. 11:00 samles vi ved bordet. Vi prioriterer inddragelse i hverdagens gøremål som f.eks. henter de største børn hagesmække og hjælper med at hente maden og at dække rullebordet med glas, tallerkener osv. Alle børn vasker hænder inden måltidet, og der hyggesnakkes, mens vi spiser. Når børnene er færdige med at spise, skiftes og puttes børnene i barnevogn eller krybbe.

kl. 14:00 er der eftermiddagsmad. Derefter er der leg på stuen eller ude.

kl. 15:30 samles vuggestuebørnene på en stue, og vi siger farvel.

Børnehaven

Kl. 06:30-07:30 åbnes der på Månestrålen, hvor der tilbydes morgenmad.

Kl. 08:00 er der personale på alle stuer.

Kl. 9.00 spiser børnene formiddagsmad 

Kl. 09:30 er børnene inddelt i små hold i forskellige læringsrum.

Kl. 11:00 spiser børnene frokost med vand eller mælk til.

Kl. 12:00 er alle på legepladsen.

Kl. 14:00 er der eftermiddagsmad. Herefter leger børnene på tværs af huset.

Kl. 16:00 samles børnene på en stue indtil lukketid.

Børnehuset Himmeldalens arkitektur er lavet med henblik på at stimulere børnenes sanser og kreativitet.

Bygningen appellerer på en yderst overbevisende måde til hele sanseapparatet - med bevægelse, lys, stoflighed, rumudformning, rumforløb og den meget raffinerede sammenhæng, der er etableret mellem ude og inde. Børnehuset Himmeldalen opfordrer således til både ro, eftertænksomhed, harmoni, bevægelse og dynamik - alt sammen i et utroligt elegant samspil.

Legepladsens udformning er i ét med bygningen. Således formes det landskabelige rum. Terrænet er kuperet for at stimulere de motoriske evner, kreativitet og fantasi.

Hvert andet år er der afstemning blandt forældrene, om de ønsker en forældrebetalt madordning i børnehave og vuggestue. Madordningen er blevet tilvalgt ved afstemning i begge afdelinger for 2019 og 2020. Alle børn får således fuld forplejning i Børnehuset Himmeldalen.

Børnene kan få morgenmad fra 06:30 til 07:30.

Om formiddagen serveres der en hapser, f.eks. rugbrød, gulerod eller agurk.

Til middag serveres der varm mad tre dage om ugen. De to øvrige dage serveres der rugbrød med pålæg, grønt og måske en lun ret.

Der serveres eftermiddagsmad ca. kl. 14.00.

Madplanen er tilgængelig på Tabulex.

I Randers Kommune er der fælles feriepasning i dagtilbuddene i følgende perioder:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • De tre dage før påske
  • Grundlovsdag
  • Perioden mellem jul og nytår (24. december er der lukket)
  • Uge 29 og 30 i sommerferien

I hele 2020 er det Børnehuset Bækkestien, som har fællesferiepasning for børnehusene;
Midgaard, Bækkestien, Himmeldalen og Rismøllen.

Læs mere om fælles feriepasning her.

Tabulex

Dagtilbuddet her et elektronisk komme/gå-system, som hedder Tabulex. Det er her forældre dagligt skal krydse deres barn ind/ud på de touchskærme, der hænger i institutionerne. Tabulex skal også bruges til at melde ferie, fri, sygdom m.m. På Tabulex får forældrene også både fælles og personlige beskeder fra børnehaven/vuggestuen. Vi tager rigtig mange billeder fra de aktiviteter, vi laver, og de bliver lagt ud på Tabulex, så forældrene har mulighed for at kunne se dem derhjemme i stor størrelse og/eller udskrive. På touchskærmene i institutionen er det kun muligt at se billeder i lille format, og her kan der heller ikke læses vedhæftede filer til f.eks. nyhedsbreve.

Det er vigtigt, at forældre hurtigst muligt efter indmeldelse i institutionen logger på www.borneweb.dk og får sig oprettet og udfyldt stamkort og tilladelser for barnet, så grundlaget for det videre samarbejde er skabt. Første gang er det nødvendigt at bruge NemID.

Tabulex erstatter på ingen måde den daglige personlige kontakt, som vi anser for meget vigtig. Vi betragter forældre som det vigtigste i børns liv, og derfor er et åbent og positivt samarbejde om børnenes trivsel og udvikling af stor betydning.

Forældreråd og forældrebestyrelse

I hver afdeling vælges der en repræsentant til dagtilbuddets forældrebestyrelse. Denne repræsentant er samtidig formand for afdelingens forældreråd.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.