Forældreråd

Formand for forældrebestyrelsen og formand for forældreråd

Forældrerepræsentant i bestyrelsen og formand for forældreråd:

Formand: Iben Rasmussen (valgt for 2 år)

forældreråd:

Næstformand:

Malene Møller Petersen (valgt for 2 år)

Line Pedersen (valgt for 1 år)

Elham Lack  (valgt for 1 år)

Lene Marie Kjær Egebjerg (valgt i forældreråd i 2015)