Forældresamarbejde

TABULEX er navnet på dagtilbuddets elektroniske komme/gå system. Dsv. det er her forældrene dagligt skal krydse deres barn ind/ud på de touchskærme der hænger i institutionerne. Her vil forældrene også få både fælles og personlige informationer fra vuggestuen/ børnehaven. Vi tager billeder fra de aktiviteter vi laver og de bliver også ud på Tabulex, så forældrene har ulighed for at kunne se dem derhjemme i stor størrelse og/ eller udskrive. På touchskærmene er det kun muligt se billederne i lille format, og her kan der heller ikke læses vedhæftede filer til fx. nyhedsbreve.

Tarbulex skal også bruges til at melde ferie, fri, sygdom. Det er vigtigt at evt. tilmeldingsfrister overholdes, så systemet automatisk lukker ned for tilmelding herefter.

Det er vigtigt, at forældre hurtigst muligt efter indmeldelse i institutionen logger på www.borneweb.dk og får sig oprettet, udfyldt stamkort og tilladelser for barnet, så grundlaget for det videre samarbejde er skabt. Første gang er det nødvendigt at bruge Nem.id.

Tarbulex erstatter på ingen måde den daglige personlige kontakt, som vi anser for meget vigtigt, vi betragter forældrene som vigtigste i børnenes liv. Derfor er et åbent og positivt samarbejde om børnenes trivsel og udvikling af stor betydning.