Fysiske rammer

Børnehuset Himmeldalen er beliggende i Dronningborg i den nordøstlige del af Randers. Institutionen er en kombineret institution med 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper.

Børnehuset Himmeldalen er designet ud fra et ønske om at skabe en daginstitution med et pædagogisk program, der styrker børnenes kreative udfoldelser i hverdagen.  Bygningen appellerer på en yderst overbevisende måde til hele sanseapparatet, fra bevægelse, lys, stoflighed, rumudformning og rumforløb til den meget raffinerede sammenhæng, der er etableret mellem ude og inde. De organiske former i anlægget virker befordrende, og institutionen og dens indretning er en positiv udfordring til såvel børn som voksne. Børnehuset Himmeldalen fordrer således på en gang ro, eftertænksomhed, harmoni, bevægelse og dynamik, alt sammen i et utroligt elegant samspil.

Legepladsens udformning er i ét med bygningen. Således formes det landskabelige rum. Terrænet er kuperet for at stimulere de motoriske evner, kreativitet og fantasi.