Pædagogisk fokus

I Dagtilbud Nordøst arbejder vi med udgangspunkt i dagtilbudsloven Udvikling - Læring - trivsel - sundhedsamt Randers Kommunes Børn og unge Politik I Dagtilbud Nordøst læringsforståelsen, principperne anerkendelse - forpligtende fællesskaber - ordentlighed - glæde. I Dagtilbud Nordøst har vi udarbejdet et inklusionsnotat, som betyder at alle har et ansvar ind i forpligtende læringsfællesskab. Vores tilgang til børnene arbejder vi med relationen udfra samspilstemaerne fra ICDP og RARRT. Vi arbejder med sprog og kognition sprog og musik sprog og engelsk Skiftende læringsmiljøer i forhold til børnegruppen og læreplanerne Evidens

Vi arbejder altid med udgangspunkt i dagtilbudsloven og nøglebegreberne:
•Udvikling – Læring – Trivsel – Sundhed samt
Randers Kommunes Børn og unge politik.

Dagtilbuddets læringsforståelse, principper og værdierne:
Anerkendelse - Forpligtende fællesskaber - Ordentlighed - Glæde. 
• I Dagtilbud Nordøst har vi udarbejdet et inklusions notat, hvilket betyder, at vi alle har et ansvar ind i forpligtende lærings fællesskaber.
• I tilgangen og relationen med børnene arbejder vi med metoden og samspilstemaerne fra ICDP og RARRT.
• Sprog og kognition
• Engelsk og musik 
• Læringsrum der læner sig op ad læreplanstemaerne.
• Evidens

Til refleksion og evaluering af processerne fra mål til evaluering, benytter vi os af SMITTE modellen. Det vil på sigt her på siden være muligt, at se stuernes fokus områder beskrevet i disse Smittemodeller.