Pædagogisk fokus

Børnehuset Himmeldalens profil er, at barnet skal ses som et kompetent menneske med ressourcer og muligheder, hvor barnet aktivt indgår i samspil med andre børn og voksne og derved bliver medskaber af sin egen identitet og udvikling.

Vi arbejder altid med udgangspunkt i dagtilbudsloven og nøglebegreberne: Udvikling – Læring – Trivsel – Sundhed.

Dagtilbuddets læringsforståelse, principper og værdierne

Anerkendelse - Forpligtende fællesskaber - Ordentlighed - Glæde.