Stuer og grupper

Kl. 6.30-7.30 er der mulighed for morgenmad på månestuen.

Kl. 7.30 er der 2 personaler i børnehaven.

Kl. 8.00 er alle 3 børnehavegrupper åben.

Kl. 9.30 er der samling (børnene deles i hold).

Kl. 10.00-11.00 arbejders der med projekter - på ture.

Kl. 11.00 spiser børnene deres madpakker med vand til.

Når vi spiser, er børnene med i forskellig arbejdsopgaver, f.eks skiftes man til at dække bord. Et barn får ansvar for at dække rullebord. Barnet tæller hvor mange vi er til spisning. Den voksne hjælper og støtter i det omfang der er behov for det, det samme gør sig gældende når barnet skal tælle og overskue hvad der skal være på rullebordet. Aftørring af borde efter middagen og oprydning. Oplevelsen for det enkelt barn bliver, at have en særlig rolle/ fokus. Barnet får en erfaring af succes oplevelse og selvtilliden styrkes "jeg kan".

Kl. 12.00 Er alle i Uderummet, hvis ikke vi har været på tur.

Kl. 14.00 Samles børnene til eftermiddagsmad/frugt.

Kl. 14.30 er der leg, projekt, sang og læsning.

Kl. 15.45 samles børnene på en stue. Børnene er med i det praktiske omkring oprydning.

Vi vil gerne, at I som forældre sammen med jeres barn rydder op i garderoben og tager tøjet med hjem om fredagen.