Valg om frokostordning

Resultatet af afstemningen for til- eller fravalg af frokostordningen gældende fra 1. januar 2015, udfra en simpel flertalsafgørelse, er:

Vuggestuen

13 ønskede tilvalg af frokostordning.

2 ønskede fravalg.

Det betyder, at vuggestuebørnene fortsat har madordning i Himmeldalen.

Børnehaven

9 forældre ønskede tilvalg af frokostordning.

26 forældre ønskede fravalg af frokostordning.

Det betyder, at børnene i børnehaven fortsat skal have madpakker med hver dag, ligesom I kender til.