Dagligdagen

Dagsforløb i vuggestuen

Der tages individuelle hensyn til specielt de allermindstes sove- og spisetider. For de flestes børns vedkommende er de ved 1-års alderen parate til at følge den "almindelige" dagsrytme, som nogenlunde er følgende:

Kl. 7.30-8.00 hjælper børnene med at gøre stuen klar.

Kl. 9.00 vil vi gerne, at alle børn er mødt ind. Vi får lidt at spise. Under "måltidet" får vi en lille snak om, hvem der er mødt, og hvorfor mon de andre er fraværende - om vejret - om hvilken dag det er - hvad vi skal lave - ofte fortsætter vi med en "samling" nede på gulvet, hvor vi synger, spiller e.l.

Kl. 9.30 starter vi op med planlagte eller spontane aktiviteter. Det kan være projektarbejde, musik, bevægelse, kreativitet ect. Vi når også en tur udenfor hver formiddag, nogle på legepladsen, andre på en lille tur udenfor institutionen.

Kl. 11.00 samles vi indenfor på hver stue. Børnene vasker fingre, tager hagesmæk og sætter sig op til bordet (3 borde). Imens er 1- 2 børn med en voksen ude i køkkenet for at hente rullebordet med maden på. Ventetiden ved bordet, indtil rullebordet ankommer på stuen, bruges til sang, historie eller måske en snak om de oplevelser og erfaringer, som børnene har gjort sig i løbet af formiddagen.

De børn, som har hentet rullebord, er også dem, som deler tallerkner, glas m.m. rundt på bordene. De voksne spiser (smager) med ved bordet, som gode rollemodeller. 
Efter spisning går, kravler, løftes alle børn  på badeværelset for at vaskes lidt i ansigt og hænder. Nogle skal bare have en tør ble på, andre skal forsøge sig på det lille toilet eller på potten. Langt de fleste børn sover herefter en middagssøvn i krybbe, barnevogn eller på en madras. De børn, som ikke sover hjælper med at rydde op efter middagen , leger eller slapper af. De børn, som snart skal starte i børnehaven kan også få muligheden for at komme på besøg på den store legeplads.

Kl. 14.00 er mange børn kommet op fra middagssøvnen. Vi spiser eftermiddagsmad, hygger, er på badeværelset, leger på stuen, i alrummet eller på legepladsen.

Børnehaven - daglige rutiner

Daglige rutiner er med til at skabe tryghed hos barnet.

Vores dag er i det store og hele tilrettelagt som skrevet nedenfor.

Vi ligger vægt på, at det er rart at blive modtaget i børnehaven og at barn og forældre føler sig imødekommet og velkomne.

Børnene møder efter behov inden for vores åbningstid.

Frem til kl. 7.30 modtages børnene i alrummet, herefter på stuerne.

Morgenmad

Har barnet behov for at spise morgenmad i børnehaven, gøres dette under hyggelige forhold i alrummet i tidsrummet fra kl. 6.30-7.30.

Der serveres havregryn/havregrød, corn flakes eller et surmælkeprodukt med müsli.

Formiddag

Kl. 7.30 er der mødt en medarbejder ind fra hver stue og vi går på stuerne.

Kl. 9.00 vil vi gerne, at alle børn er mødt ind, fordi vi  holder samling, som foregår stuevis inde på hver stue. Under samling vægter vi roen og fordybelsen, og vil derfor ikke forstyrres unødvendig udefra.

Efter samling går børnene gerne i grupper, hvor de laver projekt, leger e.l. Aktiviteterne er planlagt udfra børnehavens fælles mål og udfra stuernes handleplaner.

Middag/madpakker

Børnene spiser sammen på deres stue i tidsrummet kl. 11.00-12.00.

Hver stue har deres rutiner/kultur i forbindelse med middagen. Det være sig vaske hænder, dække bord, dele madpakker ud o.l.

Har barnet i overgang fra vuggestue til børnehave behov for en middagslur er det selvfølgelig muligt efter madpakkespisning.

Eftermiddag

Efter madpakker leger børnene inde/ude.

I løbet af eftermiddagen hentes børnene. Vi tilstræber at sige ordentligt farvel til såvel barn som forældre - fortælle lidt om hvordan dagen er gået. Det er vigtigt, at forældrene siger farvel til en personale, inden de forlader Midgaard igen.