Forældreråd

Formålet med forældrerådet er, at sikre forældrenes indflydelse på børnenes dagligdag i Midgaard. Bl.a. ved at:

  • være i dialog med dagtilbudsbestyrelsen om retningslinjer og principper i forhold til Midgaards dagligdag, og komme med oplæg og tilbagemeldinger
  • samarbejde med personalet om emner fra dagligdagen i forbindelse med møder og arrangementer
  • arrangere sociale aktiviteter

forældrerådet i Midgaard har udarbejdet et årshjul med bl.a. sommerfest og julefest, 2 årlige arbejdsdage med fællesspisning, samt 2 fællesspisninger der understøtter personalets årshjul (fastelavn og Halloween)

Forældrerådets sammensætning

Charlotte - Deas mor - Forældrebestyrelsen (træder ud af forældreråd og bestyrelse d. 1. marts)

Charlotte - Richard og Roberts mor (suppleant til bestyrelsen)

Johannes - Pelle og Mejses far

Maria - Benjamins mor (trådt ud pr. 31/3-2016)

Mette - Williams mor

Thomas - Siljes far

Cathrine - Anton og Runes mor

Terri - Tristans mor

Tina - Alexzander og Lukas' mor 

Forældrerådet er valgt d. 15. september 2015 

Valgperiode

Forældrerådsmedlemmerne vælges for en periode på to år, med mulighed for genvalg.

Mødeaktivitet

Mindst to årlige møder eller så ofte som forældrerådet finder nødvendigt.