Månedsplaner

I Midgaard planlægger vi pædagogiske forløb med udgangspunkt i Dagtilbuddets årshjul og de enkelte børn og børnegruppers optagethed af det overordnede tema. 

Det betyder at selvom det overordnede tema i huset og læringsmålene er de samme, kan praksis se meget forskellig ud fra stue til stue. I stedet for månedsplaner holdes forældrene løbende informeret og opdateret ved hjælp af Tabulex hvor der dagligt er adgang til nye informationer og billeder af hverdagen i Midgaard. Derudover er dokumentation af forløb og børnenes læreprocesser i fokus og kan ses overalt i Midgaard.