Om Børnehuset Midgaard

Midgaard vuggestue og børnehave er en kommunal ejet kombineret institution.

Midgaard åbnede 2. januar 1997.

Arkitekt Rudolf Tvede har som idégrundlag tegnet institutionen efter de gamle vikinge langhuse. Denne idé er videreført i udsmykningen udendørs som indendørs med borter af stiliserede Midgaardsorme.

Da Midgaard ifølge den nordiske mytologi var "Menneskenes verden" og som sådan også børnenes verden, besluttede vi, at institutionen skulle hedde Midgaard. 

Samtidig var det fra starten også vigtigt at beslutte, hvad det var, vi gerne ville kendes på, og vi fandt hurtig frem til helhedspædagogikken fra Reggio Emilia, som netop passer til vores menneskesyn.

…Inspirationen fra Reggio Emilia er således forankret i Midgaards historie og i dag lyser det særligt igennem i bl.a.

Indretningen – vi skaber små forstyrrelser - vi flytter om så rummet hele tiden tilpasses børnegruppens behov og understøtter gruppens særlige opmærksomhedsfelter, det kan være et anderledes møbel eller en ny genstand eller bare en nyopdaget anvendelsesmulighed på noget i forvejen kendt, nye materialer og små læringsrum. Rummene skal være gode læringsmiljøer, hvor børnene kan tilegne sig viden gennem forskning, eksperimenter, samarbejde og meningsfyldt helhed. Derfor skal vi skal have særlig opmærksomhed på hvordan rummene er indrettet ude og inde.

Materialer og legetøj – vi er opmærksomme på at det legetøj og de materialer vi anvender ikke alle har en ”låst funktion”… vi har helt almindelige dukker og legoklodser, malebøger og biler, spil og puslespil, men vi har også pap- og plastrør, tæpperester, forskellige klodser store/ små/træ/mursten/skumgummi og flamingo og henter naturmaterialer - Vores atalier i hjertet af huset er ligeledes fyldt med materialer der ikke har en på forhånd givet anvendelse men i højere grad taler til den enkeltes kreativitet. De fleste materialer henter vi på ReMida. Vi tilstræber at give børnene mange og alsidige udtryksmuligheder, vi giver ikke svarene, men udforsker sammen med børnene

Dokumentation – dokumentation er ikke information – vi dokumenterer ikke for at vise hvad vi har lavet, men for at synliggøre læreprocesser, for at skærpe børnenes opmærksomhed på egen læring og for at synliggøre det enkelte barns næste udviklingsskridt.

Projektarbejde – Vi er optaget af barnets spor og perspektiv og tænker det altid ind når vi planlægger forløb med udgangspunkt i læreplanstemaerne – vi går på opdagelse i børnegruppen… hvad er de hver især optaget af indenfor det tema og så bygger vi projekter og mål op med det afsæt. Vi arbejder altid i små læringsgrupper med interessefællesskab da det gavner nærværet, skærper opmærksomheden og skaber overskuelighed

Midgaard er i dag en del af Dagtilbud Nordøst og har i fællesskab med dagtilbuddets øvrige afdelinger udarbejdet et overordnet værdisæt, læringsforståelse, principper og faglige standarder der alle kan findes her på siden, og alle er i fin tråd med det der altid har kendetegnet vores hus.

Tidligere var det inspirationen fra Reggio Emilia der tegnede Midgaards tydelige profil, men i dag lader vi os i højere grad inspirere mange steder fra eks. Dagtilbuddets øvrige afdelinger, nye kurser/uddannelse og ny forskning.

Menneskesynet og tilgangen til læring og udvikling, er stadig omdrejningspunktet og vi kan i dag kendes på et hus i konstant pædagogisk udvikling, med et højt fagligt niveau og hele tiden med kerneopgaven ”det gode børneliv”- børns sundhed, læring, trivsel og udvikling i fokus

Beliggenhed

Børnehuset Midgaard ligger på Vedøvej 5, 8930 Randers NØ.

Vis på Krak

Midgaard ligger i gå afstand til Randers Centrum, parker, skov, bæk, fjorden og busstopsteder.