Pædagogisk fokus

Vi arbejder altid med udgangspunkt i dagtilbudsloven og nøglebegreberne:

  • Udvikling – Læring – Trivsel – Sundhed samt

Dagtilbuddets læringsforståelse, principper og værdierne:

  • Anerkendelse - Forpligtende fællesskaber - Ordentlighed - Glæde.

Til refleksion og evaluering af processen fra mål til evaluering, benytter vi os af SMITTE modellen.