SMITTE-modeller

SMTTE - modellen er en didaktisk model vi anvender som planlægnings- og refleksionsværktøj med mål og metoder i forhold til et overordnet tema. Vi har tilføjet et (I) for Inklusion, for i planlægningen af forløb og i vores hverdag generelt forholder vi os altid til inklusion. Bidrager de valgte aktiviteter og tiltag til et inkluderende læringsmiljø - kan rammerne justeres så alle kan deltage med hver enkelts forudsætninger? er der en pædagogisk bagdør så man har mulighed for at trække sig ud og ind af aktiviteter efter behov? Har vi mulighed for at skabe tilstrækkelig tid til ro og fordybelse? det og mange andre spørgsmål stiller vi os selv inden vi vælger en given aktivitet. 

SMITTE-modellerne er tilgængelige i Midgaard