Stuer og grupper

I Midgaard har vi 2 vuggestuegrupper:

  • Gul stue
  • Rød stue

3 børnehavegrupper som er delvis aldersopdelte:

  • Blå og Grøn stue med de 3 og 4-årige
  • Orange stue med de ældste