Tabulex

I Randers kommunes daginstitutioner benytter vi online Kommunikations- og registreringsværktøjet Tabulex Børn.

Systemet giver overblik over alle de oplysninger, der knytter sig til børnene.

  • børnenes stamdata (adresser, telefonnumre, forældre- og søskenderelationer
  • hvilke børn har fri?
  • hvilke børn er syge?
  • hvem bliver børnene hentet af?
  • Hvornår bliver børnene hentet?
  • beskeder mellem personale og forældre

Vi er glade for systemet, men for at det fungerer optimalt har vi i særlig grad brug for forældrenes hjælp.

Det er særlig vigtigt at i får udfyldt børnenes kontaktoplysninger korrekt og husker at rette dem løbende ved ændringer. Det er i dette system via vores ipads vi henter oplysninger hvis vi skal i kontakt med jer. Vi har også brug for at kende barnets lægeoplysninger samt information om medicin eller allergi

inde i systemet er oprettet en række tilladelser som vi vil bede jer udfylde. der er tale om eks. må jeres barn stå på legelister, må vi bruge billeder af jeres barn til dokumentation, er der særlige hente aftaler mm.

Når jeres barn starter i Midgaard modtager i en vejledning til at logge på Tabulex Børn og vi står altid til rådighed hvis i har brug for hjælp.