Dagligdagen

Kl. 06:30 åbner Rismøllen, og indtil kl 07:30 er der morgenmad. Vuggestuebørnene afleveres i dette tidsrum på storken, og børnehavebørnene afleveres i fællesrummet ved køkkenet, hvor morgenmaden serveres. Fra mandag til fredag er det de samme to medarbejdere, der åbner og tager imod børn og forældre.

Kl. 08:00 bestræber vi os på, at der er mødt voksne ind, så de fleste grupperum kan tages i brug. På stuerne tages der imod børn - vi siger godmorgen til hinanden og forskellige aktiviteter påbegyndes.

Kl. 09:00 spiser alle en bid mad. Herefter holdes der samling. Vi synger sange, taler om, hvem der er her, giver fælles beskeder, taler om dagen, og hvad dagen vil indeholde.

Herefter foregår der planlagte aktiviteter, f.eks. ture ud af huset, oplevelser på legepladsen og projekter.

Kl. ca. 10:45 spiser vi frokost. Børnene hjælper på skift med at dække bord, hente rullebord osv.

Kl. 12:00 sover de fleste vuggestuebørn og enkelte børnehavebørn til middag. Der tages dog hensyn til, at de yngste vuggestuebørn kan have en anden soverytme. Børnehavebørnene er ude at lege på legepladsen indtil ca. kl 14:00. Alt efter vejret kan tidsrammen variere. Om sommeren er vi f.eks. ofte ude helt til, vi lukker.

Kl. ca. 14:00 spiser vi eftermiddagsmad.