Forældreråd

Forældrerådet er med til, at understøtte forældrenes indflydelse på børnenes dagligdag i Børnehuset Rismøllen og Dagtilbud Nordøst.

Forældrebestyrelsesmedlem i Børnehuset Rismøllen:

Forældrerådets medlemmer:

Suppleanter til forældrerådet: