Madordning

Der er en madplan, udarbejdet af køkkenmedarbejderne, for alle vuggestuebørnene 0-3 år. Den kan ses på tavlen ved barnets stue.

Vuggestuebørnene får fuld forplejning. 

Dagtilbud nordøst og Børnehuset Rismøllen tilbyder en sund morgenmad til alle børn i tidsrummet 6.30 - 7.30.

kl 9.00 bliver vuggestuebørnene tilbudt en rugbrød og et stykke frugt. Børnehavebørnene har selv en rugbrød med, som spises i forbindelse med formiddagens samling.

Børnehavebørnene medbringer ligeledes selv madpakke til frokost og en frugtpose til eftermiddag.

Til børnehavebørnene serveres der vand til måltiderne og til vuggestuebørnene serveres der mælk og vand.

Valg om frokostordning

Resultatet af afstemningen for til- eller fravalg af frokostordningen gældende fra 1. januar 2015, udfra et simpel flertals afgørelse, er:

Vuggestue

13 ønskede tilvalg af frokostordning.

Ingen ønskede fravalg.

Det betyder, at Joan og Anette fortsat laver mad til Rismøllens vuggestue børn.

I børnehaven

3 forældre ønskede tilvalg af frokostordning.

15 forældre ønskede fravalg af frokostordning.

Det betyder, at børnene i børnehaven fortsat skal have madpakker med hver dag, ligesom I kender til i dag.