Valg om frokostordning

Resultatet af afstemningen for til- eller fravalg af frokostordningen gældende fra 1. januar 2015, udfra et simpel flertals afgørelse, er:

Vuggestue

13 ønskede tilvalg af frokostordning.

Ingen ønskede fravalg.

Det betyder, at Joan og Anette fortsat laver mad til Rismøllens vuggestue børn.

I børnehaven

3 forældre ønskede tilvalg af frokostordning.

15 forældre ønskede fravalg af frokostordning.

Det betyder, at børnene i børnehaven fortsat skal have madpakker med hver dag, ligesom I kender til i dag.