Pædagogisk fokus

Vi arbejder altid med udgangspunkt i dagtilbudsloven og nøglebegreberne:

  • Udvikling – Læring – Trivsel – Sundhed samt

Link til Randers Kommunes Børn og unge politik.

Dagtilbuddets læringsforståelse, principper og værdierne:
Anerkendelse - Forpligtende fællesskaber - Ordentlighed - Glæde. 

  • I Nø har vi udarbejdet et inklusions notat (link hertil), hvilket betyder at vi alle har et ansvar ind i forpligtende lærings fællesskaber.
  • I tilgangen og relationen med børnene arbejder vi med metoden og samspilstemaerne fra ICDP og RARRT.
  • Sprog og kognition
  • Engelsk og musik 
  • Lærings rum der læner sig op ad læreplanstemaerne.
  • evidens

Til refleksion og evaluering af processerne fra mål til evaluering, benytter vi os af SMITTE modellen. Det vil på sigt her på siden være muligt, at se stuernes fokus områder beskrevet i disse Smittemodeller.

I perioden 2014 - 2016, er Rismøllen med i et landsdækkende forskningsprojekt - " Fremtidens Dagtilbud". Her er der særlig fokus på refleksionskultur og læringsrum i mindre grupper.