Michelle Stoyer

Michelle er pædagogmedhjælper på Mælkebøtten i børnehaven hos de 3 - 4 årige.