Børnehuset Solstrålen

Børnehuset Solstrålen ligger i udkanten af Øster Tørslev, en aktiv landsby ca. 15 km nord for Randers.

Børnehuset Solstrålen er en kombineret institution med både vuggestuebørn og børnehavebørn.

Vi ligger tæt på Ældrecenter Åbakken, skole og idrætsbaner, men er omgivet af marker og naturområder med bl.a. stier, skoleskov og boldbaner, som vi nyder godt af.

Børnehuset er bygget i flere etaper. Første del stod færdig den 1. januar 1991 til 20 børn. Allerede året efter blev der doblet op til 40 børn. Et par år senere blev en bus og dermed en udegruppe tilknyttet, nu er der tilknyttet to udegrupper med vores bus. Det være sig både vuggestuen og børnehaven. Vores vuggestue, stod klar den 1. januar 2011, og senest i 2018 fik vi etableret en vuggestuegruppe mere, så huset i dag består af to stuer i vuggestuen og to børnehave stuer.

Vuggestuen hedder: Brombær og Spirestuen.

Børnehaven hedder: Krummer og Rødder

Centrum er vores fællesrum, hvor vi starter hver morgen med morgenmad. Ud fra fællesrummet kan man komme til de andre grupperum med hver deres indgang, garderobe og toiletter.

Vi organiserer os i mindre læringsgrupper, hvor der et stort fokus på omsorg og trivsel samt høj kvalitet i de aktuelle børnegrupper.

Vi har en stor kuperet legeplads rundt om institutionen, hvor der er rig mulighed for at gemme sig i et hjørne af "skoven", spille fodbold, gynge, ruche, køre gokarts, eller hvad man nu har lyst til. Vi benytter os af vores store bål plads, hvor børnene er med til at lave bål mad.

Solstrålen har egen bus. Bussen kører hver dag. To gange om ugen kører bussen med vuggestuebørnene i samarbejde med en anden vuggestue fra dagtilbuddet. Tre gange om ugen kører bussen med børnehave børnene. Tre dage om ugen kører bussen med de ældste børnehavebørn fra henholdsvis Solstrålen og Grøftekanten for at skabe sammenhæng mellem de to institutioner.

Vi har fokus på at gå ture i nærområdet, hvor vi benytter os af de skønne omgivelser vi er beriget af blandt andet skov, undervisning skoven natursti, fodboldbaner, bålhytte og meget andet.

Børnehuset Solstrålen
Bakkevænget 2, Ø. Tørslev
8983 Gjerlev
Tlf.: 8915 9550
E-mail: bornehaven.solstralen@randers.dk

Telefon til stuerne

Vuggestuerne: 4012 7191
Krummer: 4012 8732
Rødder: 4012 8511

Pædagogisk leder
Rikke Glassau
Tlf.: 8915 9550
Mobil: 2491 8795
E-mail: rikke.glassau.jensen@randers.dk

Åbningstider

Mandag-torsdag: 06:15-16:45
Fredag: 06:15-16:00

Røddergruppen

Vores ældste børn (Rødderne) er en udegruppe, der to gange om ugen kører ud i naturen i vores bus. Det gør de i samarbejde med de ældste børn( Brumbasserne) fra institutionen Grøftekanten i Gjerlev. 1 marts 2018 etablerede vi samarbejdet for at skabe sammenhæng mellem de to huse og for at styrke de fælles sociale samspil børnene i mellem, og hvor læreplanstemaerne udspiller sig samtidig med at der er fokus på ude liv og motorisk udfoldelse. Da børnene har samme alder, kan vi skabe et godt pædagogisk fundament for den aktuelle børnegruppe, og vi styrker et udvidet samarbejde for at styrke de sociale relationer inden børnenes fælles skolestart på Grønhøjskolen i Øster Tørslev.

Rødderne og Brumbasserne benytter de mange natur- og kulturtilbud, der findes i vores kommune, de udforsker nærområdet, hvor de blandt andet besøger de mange skønne natur områder institutionen er omgivet af samt arbejdspladser, biblioteker, museer m.m.

Det er fast personale som er knyttet til Rødder og Brumbasserne, og det er en gennemgående voksen som følger med børnene over i førskolen 1.marts, så der skabes tryghed og genkendelighed for børnene. I fællesskab med skolens førskole personale udarbejder den gennemgående voksen en fælles SMITTE model, så der bliver skabt sammenhæng mellem de pædagogiske læringsrum fra både institutionen og skolen, så vi giver børnene de bedste forudsætninger for at starte i før skole.

Krummegruppen

Når man fylder tre år starter man på Krumme stuen i børnehaven. Inden børnene begynder på stuen, har medarbejderne fra vuggestuen og krumme stuen samarbejdet om at skabe sammenhæng for barnet i overgangen til børnehaven. Medarbejderne organiserer nogle små fællesskaber med børnene, så der skabes en tryghed og genkendelighed for børnene, og de får kendskab til de børn og de medarbejder som er på stuen.

Krummerne er skiftevis på tur med bussen fast en gang om ugen, så de også får mulighed for at være en del af dagtilbuddets mobile læringsrum. På den måde skabes en hel naturlig overgang til når børnene bliver Rødder.

Morgen

Børnehuset Solstrålen åbner kl. 06:15, hvor vi mødes i fællesrummet.

Kl. 06:30 går vuggestuebørnene ind i vuggestuerne, og børnehavebørnene organiserer sig i små grupper i børnehaven.

Fra vi åbner og frem til kl. 07:30 kan alle børn, der har behov, spise morgenmad. Der serveres havregryn/grød, cornflakes, tykmælk og rugbrød. Ønsker man selv at medbringe morgenmad, kan det lade sig gøre, dog kun til samme dags brug, da vi ikke kan opbevare mange børns morgenmad.

Formiddagen

Børnene samles på alle stuerne eller udenfor ca. kl. 09:00 til en formiddagssnack. Vi beskæftiger os med hverdagshandlinger i vores pædagogiske praksis. Det vil sige, at vi har fokus på læring og organiserede aktiviteter hele dagen og ikke kun om formiddagen. Der benyttes aktivitetstavler til at fortælle og snakke med børnene om, hvad der skal ske i løbet af formiddagen, så børnene får fortalt med ord og med visuel guidning, omkring dagens aktiviteter. Henblikket med aktivitetstavlerne er blandt andet, at børnene kan være med til at sætte deres præg på de aktiviteter, som skal ske i løbet af dagen, og børnene får medbestemmelse i den pædagogiske praksis.

Frokost

Ca. kl. 11:00 serverer vi mad for børnene.

Eftermiddagen

Efter frokost går alle børnehavebørnene på legepladsen eller går en tur. Vuggestue børnene sover.

Ca. kl. 14:00 samles grupperne igen og spiser frugt/brød enten inde eller ude. Om fredagen spiser vi allerede kl. 13:30.

Ca. kl.14.00 er busgruppen vendt hjem

Dagens afslutning

Omkring kl. 15:30-16:00 samles de sidste børn og voksne på tværs af grupperne, og vi organiserer forskellige lege og aktiviteter i små grupper, inde eller ude.

Hvert andet år er der afstemning blandt forældrene, om de ønsker en forældrebetalt madordning i børnehave og vuggestue. Madordningen er blevet tilvalgt ved afstemning i begge afdelinger for 2017 og 2018.

Vores køkkenassistent Kirsten laver dagligt et sundt måltid til børnene. Tre dage om ugen laver hun en varm frokostret. De øvrige to dage er der rugbrødsmadder med forskelligt tilbehør. Kirsten laver mad, så der er mulighed for at medarbejderne kan spise et pædagogisk måltid. Da vi har fokus på hverdagshandlinger, gør vi meget ud af at være aktive sammen med børnene i dækning af rullebord i køkkenet, dækning af bord på stuen, kendskab til maden og interessen for den læring der sker ved måltidet.

Der tilbydes morgenmad i tidsrummet kl. 06:30-07:30. Der er en lille formiddagssnack ca. kl. 09:00 og frugt/brød om eftermiddagen ca. kl. 14.

I Randers Kommune er der fælles feriepasning i dagtilbuddene i følgende perioder:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • De tre dage før påske
  • Grundlovsdag
  • Perioden mellem jul og nytår (24. december er der lukket)
  • Uge 29 og 30 i sommerferien

Læs mere om fælles feriepasning her.

Tabulex

Dagtilbuddet her et elektronisk komme/gå-system, som hedder Tabulex. Det er her forældre dagligt skal krydse deres barn ind/ud på de touchskærme, der hænger i institutionerne. Tabulex skal også bruges til at melde ferie, fri, sygdom m.m. På Tabulex får forældrene også både fælles og personlige beskeder fra børnehaven/vuggestuen. Vi tager rigtig mange billeder fra de aktiviteter, vi laver, og de bliver lagt ud på Tabulex, så forældrene har mulighed for at kunne se dem derhjemme i stor størrelse og/eller udskrive. På touchskærmene i institutionen er det kun muligt at se billeder i lille format, og her kan der heller ikke læses vedhæftede filer til f.eks. nyhedsbreve.

Det er vigtigt, at forældre hurtigst muligt efter indmeldelse i institutionen logger på www.borneweb.dk og får sig oprettet og udfyldt stamkort og tilladelser for barnet, så grundlaget for det videre samarbejde er skabt. Første gang er det nødvendigt at bruge NemID.

Tabulex erstatter på ingen måde den daglige personlige kontakt, som vi anser for meget vigtig. Vi betragter forældre som det vigtigste i børns liv, og derfor er et åbent og positivt samarbejde om børnenes trivsel og udvikling af stor betydning. Vi har en forventning om forældres deltagelse og engagement i børnenes vuggestue-/børnehaveliv, så vi sammen får skabt en tryg og lærerig hverdag. Forældrene kan ligeledes forvente, at personalet har øje for netop deres barn og altid er parat til dialog og handling om evt. problemstillinger.

Forældreråd og forældrebestyrelse

I hver afdeling vælges der en repræsentant til dagtilbuddets forældrebestyrelse. Denne repræsentant er samtidig formand for afdelingens forældreråd.

Se vores forældrepjece om de forventninger, vi kan have til hinanden, om inklusion.

Vi er tilmeldt VIA University College i Randers og får jævnligt pædagogstuderende derfra. Vi har praktikvejledere i både vuggestue- og børnehaveafdelingen.

Se Solstrålens praktikstedsbeskrivelse.

Byrådet har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst. I Randers Kommune varetages tilsynet af Børn og Skoleforvaltningen. Der føres tilsyn med hvert enkelt dagtilbud. Et dagtilbud er både en vuggestue, en børnehave eller en kombineret institution. Dagplejen udgør også et dagtilbud.

Tilsynet skal sikre, at der arbejdes efter dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til lokale politikker og indsatser i Randers Kommune. Tilsynet er altså både i forhold til indholdet i dagtilbudet og på hvilken måde, opgaverne udføres.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.

I daginstitutionerne udføres tilsynet fortrinsvis af pædagogiske konsulenter fra forvaltningen. På tilsynsmøderne deltager både repræsentanter for forældre og medarbejdere.

Opsamling på pædagogisk tilsyn 2021 for alle dagtilbud og daginstitutioner i Randers Kommune.