Forældreråd

Nyt forældreråd

Efter nyvalg på forældremødet August-16, ser forældrerådet således ud:

Formand: Majbritt Kjeldsen (Jens Emils mor) (på valg i 2017)
(hermed også medlem af til dagtilbuddets forældrebestyrelse)

Øvrige:

Karina Nygaard Møller (på valg i 2017)

Dina Bondgaard Kristensen (på valg i 2017)

Dennis Jønsson (på valg i 2018)

Anders Andersen (på valg i 2018)

Mette B Johannessen (Suppl på valg i 2017)

Christina Pedersen (Suppl på valg i 2018)