Forplejning

Vi har ingen madordning i børnehaven pt. Hvert 2. år er der afstemning blandt forældrene om de ønsker en forældrebetalt madordning i børnehaven. Madordningen blev sidst nedstemt i november 2014.

I vuggestuen er der forældrebetalt madordning.

Kirsten vores køkkenassistent laver daglig et sundt måltid til vores vuggestuebørn. Onsdag, torsdag og fredag laver hun en varm frokostret. Mandag og fredag er det rugbrødsmadder med diverse tilbehør.

Morgenmad tilbydes i tidsrummet kl. 6.30-7.30.

Valg om frokostordning

Resultatet af afstemningen for til- eller fravalg af frokostordningen gældende fra 1. januar 2015, udfra en simpel flertalsafgørelse, er:

I vuggestuen

12 ønskede tilvalg af frokostordning.

Ingen ønskede fravalg.

Det betyder, at Kirsten fortsat laver mad til Solstrålens vuggestue børn.

I børnehaven

1 forældre ønskede tilvalg af frokostordning.

26 forældre ønskede fravalg af frokostordning.

Det betyder, at børnene i børnehaven fortsat skal have madpakker med hver dag, ligesom I kender til i dag.