Valg om frokostordning

Resultatet af afstemningen for til- eller fravalg af frokostordningen gældende fra 1. januar 2015, udfra en simpel flertalsafgørelse, er:

I vuggestuen

12 ønskede tilvalg af frokostordning.

Ingen ønskede fravalg.

Det betyder, at Kirsten fortsat laver mad til Solstrålens vuggestue børn.

I børnehaven

1 forældre ønskede tilvalg af frokostordning.

26 forældre ønskede fravalg af frokostordning.

Det betyder, at børnene i børnehaven fortsat skal have madpakker med hver dag, ligesom I kender til i dag.