Valg om frokostordning

Resultatet af afstemningen for til- eller fravalg af frokostordningen gældende fra 1. januar 2017, udfra en simpel flertalsafgørelse, er:

I vuggestuen

Alle ønskede tilvalg af frokostordning.

 

I børnehaven

Der blev lige antal stemmer -og dermed blev frokostordningen tilvalgt

Det betyder, at Kirsten i 2017 0g 2018 laver mad til alle børn i Solstrålen