Pædagogisk fokus

Vi har netop afsluttet et 2-årigt forskningsprojekt

Fra 2014-16 deltog Solstrålen i et forskningsprojekt kaldet Fremtidens Dagtilbud. Projektet tog udgangspunkt i de lovpligtige læreplaner og involverede alle børnene i børnehuset. Projektet var meget struktureret og børnene skulle arbejde i små grupper minimum 2 gange en halv time om ugen. Projektet havde en basis, en forældre og en IT del. Vuggestuen deltog dog ikke i IT-delen.