Stuer og grupper

Røddergruppen

Vores ældste børn (storbørnsgruppen) kører ud med vores bus 3-4 gange om ugen. Vores udegruppe er lavet med henblik på at styrke udeliv og motorisk udfoldelse. Da børnene har samme alder (de ældste), kan vi give dem større udfordringer og stille flere krav til denne gruppe.
1. marts hvert år overgår vores ældste børn til førskoleordningen på den skole hvor de skal have deres skolegang. (En medarbejder fra gruppen følger med i nogle måneder)

Gruppen har et udvidet samarbejde med storbørnsgruppen i Børnehuset Grøftekanten, for at styrke de sociale relationer inden en fælles skolestart på Grønhøjskolen

Spirer og  Krummer

Som ny i børnehaven starter man i en af disse grupper

Turgrupper

Spirer og Krummer laver turgrupper, dels for at sikre, at alle kommer på tur, men også aldersopdelt, kønsopdelt eller for at dyrke venskaber på tværs m.m.