Kontakt ledelsen

Kontaktoplysninger til ledelsen i Dagtilbud Nordøst, dvs. dagtilbudslederen og den pædagogiske leder i de forskellige afdelinger

Dagtilbudsleder
Jane Andersen
Mobil: 2979 8777
E-mail: jane.andersen@randers.dk
Kontor: Børnehuset Bækkestien, Dronningborg Boulevard 40, 8930 Randers NØ

Pædagogisk leder i Børnehuset Solstrålen og Børnehuset Grøftekanten
Rikke Glassau Jensen
Mobil: 2491 8795
E-mail: rikke.glassau.jensen@randers.dk

Pædagogisk leder i Børnehuset Rismøllen
Mette Thrane
Mobil: 2045 7697
E-mail: mette.thrane@randers.dk

Pædagogisk leder i Børnehuset Himmeldalen
Ronni Falk Sørensen
Mobil: 30523804
E-mail: Ronni.Falk.Sorensen@randers.dk

Pædagogisk leder i Børnehuset Harridslev
Dorthe Mikkelsen
Mobil: 2015 0284
E-mail: Dorthe.T.L.Mikkelsen@randers.dk

Pædagogisk leder i Børnehuset Midgaard
Jette Elkjær
Mobil: 2910 0270
E-mail: jette.elkjaer@randers.dk

Pædagogisk leder i Børnehuset Bækkestien
Marianne Bundgård
Mobil: 4017 5052
E-mail: marianne.illeris.bundgaard@randers.dk