Pædagogisk tilsyn

Her finder du seneste referater fra pædagogiske tilsyn i Dagtilbud Nordøsts institutioner.

Kommunalbestyrelsen har ifølge dagtilbudsloven pligt til at føre tilsyn med, hvordan dagtilbuddets opgaver bliver løst efter det gældende serviceniveau.

Det pædagogiske tilsyn skal sikre, at der arbejdes med dagtilbudslovens formål om at sikre alle børns, trivsel, læring og udvikling i et tæt samarbejde med forældrene. Samtidig skal tilsynet sikre, at dagtilbuddene lever op til gældende lovgivning, lokale politikker og indsatser i Randers Kommune.

Det pædagogiske tilsyn har dels et kontrolperspektiv og dels et udviklingsperspektiv.