Praktiske oplysninger

Her finder du praktiske oplysninger og regler, som gælder for alle afdelingerne i Dagtilbud Nordøst.

Ankomst og afhentning

Det er en betydningsfuld opgave for os, at I som forældre føler jer trygge ved at aflevere jeres barn til os. Derfor er det også vigtigt med gensidig åbenhed, om hvad der rør sig hos jer eller os.

Ved indgangene i vores afdelinger hænger der skærme, hvor I via systemet Tabulex skal indtaste "komme og gå" for jeres barn. Tabulex kan også bruges til direkte kommunikation med pædagogerne i form af beskeder, meddelelse om fravær m.m. Der lægges dagligt nyheder eller informationer på Tabulex om dagens pædagogiske aktiviteter, fællesskaber, leg, læringsaktiviteter m.m. Vi bruger også systemet til at indkalde til forældremøder og ferieplanlægning.

Det er altid vigtigt, at I som forældre finder en pædagogisk medarbejder, som I sammen med jeres barn får sagt godmorgen til, så vi ved, at I er kommet, og vi kan få jer sendt af sted på arbejde. Giv gerne besked til personalet eller skriv på Tabulex direkte til de pædagogiske medarbejder på dit barns stue, hvis der er informationer, der er vigtige, at vi ved for, at dit barn får en god dag. I kan gøre det hjemmefra, eller når I registrerer på Tabulex, at jeres barn er kommet i institutionen om morgenen.

Når I henter jeres barn, skal I altid sørge for at få sagt farvel til en pædagogisk medarbejder og tjekke ud i Tabulex.

Hvis I får andre til at hente jeres barn, skal I huske at give os besked, da vi ikke udleverer jeres barn uden jeres samtykke. I Tabulex kan I i et dokument give tilladelser til, hvem der må hente jeres barn.

Påklædning

Børnene er hver dag ude for at lege og lære. Derfor er det vigtigt, at det tøj, de har i deres garderobe, er tilpasset årstiderne og skiftende vejr.

Tøjet skal kunne give barnet den fornødne bevægelsesfrihed og skal kunne tåle at blive beskidt.

Legetøj

I dagtilbuddet har vi legetøj, der udfordrer til konstruktion, motorisk udfoldelse, udeliv m.m. Leg og læring går hånd i hånd, så vi tilbyder legetøj, der også direkte kan kobles på læreplansteamerne.

Vælger I at tage legetøj med i dagtilbuddet, er det en god idé, at der står navn på. Legetøjet må ikke være større, end at I kan have det til at ligge det i barnets rum. Tager det overhånd med medbragt legetøj, vælger vi at lave en fast dag om ugen eller måneden, hvor I kan tage legetøj med.

Cykler, løbehjul m.m. må gerne medbringes og bruges på legepladsen. Cykelhjelm er dog ikke tilladt på legepladsen, da børn hurtigt flytter sig rundt til andre legeredskaber og derved kan der være kvælningsrisiko.

Fødselsdage

Det er dejligt at kunne fejre sin fødselsdag med sine venner i vuggestuen eller børnehaven. Vi kan fejre fødselsdagen i institutionen, eller vi kan komme hjem til jer. I dagtilbuddets afdelinger har vi forskellige fødselsdagsprocedurer.

Holdes fødselsdagen i institutionen, kan I tage noget med og dele ud på barnets stue til madpakker eller frugttid. I kan også tage frokost med, så vi spiser sammen. Her er det vigtigt, at det er et fast solidt måltid, som børnene bliver mætte af, der serveres. Det samme gælder, hvis vi er til fødselsdag hjemme hos jer. Begræns måltidet eller det, I gerne vil dele ud, til en ting eller to. Gør det sundt og indbydende. Det er ikke mængden af forskellige lækkerier, der afgør, om det er en god fødselsdag, men selskabet og fællesskabet mellem fødselaren og vennerne.

I er altid meget velkomne til at deltage som forældre, når fødselsdagen holdes i institutionen.

Sygdom og fravær

Hvis dit barn er syg eller holder fri, vil vi gerne have, at I giver besked i institutionen. Ved smitsomme sygdomme sætter vi opslag op.

Generelt kan siges, at barnet skal kunne følge en normal hverdag, uden der skal tages specielle hensyn. Hvis jeres barn skulle blive syg i vuggestuen eller børnehaven, ringer vi selvfølgelig til jer.

Når børn bliver syge, er det ikke hensigtsmæssigt, at de skal være i deres dagtilbud. Dels fordi de kan smitte og dels af hensyn til deres egen tryghed og velbefindende.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om smitsomme sygdomme hos børn. Vejledningen informerer om de bestemmelser, der gælder for børn i skoler og daginstitutioner, når der optræder smitsomme sygdomme.

Medicin

Generelt gives der ikke medicin i nogen af institutionerne. Kun i meget særlige tilfælde kan der gives medicin, f.eks. ved kroniske eller akutte lidelser.

Skal der gives medicin, skal det fremgå af etiketten, at det er til barnet, og hvor ofte det skal gives. Derudover skal forældrene eller barnets læge lave en skriftlig vejledning i, hvornår og hvordan medicinen skal gives.

Fælles feriepasning

For de børn, som på grund af forældres arbejde har behov for pasning, etableres der fælles feriepasning i en eller flere institutioner i Dagtilbud Nordøst. 

I Randers Kommune er der fælles feriepasning i dagtilbuddene for følgende perioder:

  • Dagen efter Kristi Himmelfartsdag
  • De tre dage før påske
  • Grundlovsdag
  • Perioden mellem jul og nytår (24. december er der lukket)
  • Uge 29 og 30 i sommerferien

De enkelte afdelinger sender i den forbindelse personale med til afdelingen, som er åben i perioden, så der er kendt personale til stede.

Vintervejr

De enkelte institutioner lukkes kun pga. snestorm, hvis der træffes beslutning om det fra børnechefen i Randers Kommune.

Vælger man at lukke institutionerne annonceres det på P4 Østjylland og Radio ABC/Radio ALFA. Ved optræk til snestorm er det derfor en god idé at følge med på P4 Østjyllands hjemmeside og at lytte til radioen.

I dagtilbuddet bestræber vi os på at gennemføre så normal en hverdag som muligt på trods af vejrets udfordringer. Personalet møder ind i det omfang, det er muligt, og der bliver personale i institutionen så længe, der er børn, der har behov for pasning.

Det kan være en god idé at køre lidt tidligere fra arbejde i tilfælde af snestorm, så du er sikker på at nå hjem til dit barn. Det kan også være en god idé at have en "nødplan" klar i form af naboer eller bedsteforældre, hvis du bliver forhindret i selv at hente dit barn.

Holder dit barn en fridag, fordi I er forhindret i at nå frem til institutionen pga. vejret, vil vi meget gerne have, at I ringer og giver os besked - så kan vi måske undgå at noget personale begiver sig unødvendigt ud i snemasserne.

Forsikring

Børn indmeldt i dagtilbud/dagpleje i Randers kommune er ikke omfattet af en forsikring. 

Hvis et barn kommer til skade i dagtilbuddet og får skader på tænder, briller, tøj og sko, vil det derfor være op til den enkelte families forsikring at dække skaden.

Det anbefales, at man selv tegner en ulykkesforsikring for barnet.