Praktiske oplysninger

Her finder du praktiske oplysninger og regler, som gælder for alle afdelingerne i Dagtilbud Nordøst.

Det er en betydningsfuld opgave for os, at I som forældre føler jer trygge ved at aflevere jeres barn til os. Derfor er det også vigtigt med gensidig åbenhed, om hvad der rør sig hos jer eller os.

Ved indgangene i vores afdelinger hænger der skærme, hvor I via systemet Tabulex skal indtaste "komme og gå" for jeres barn. Tabulex kan også bruges til direkte kommunikation med pædagogerne i form af beskeder, meddelelse om fravær m.m. Der lægges dagligt nyheder eller informationer på Tabulex om dagens pædagogiske aktiviteter, fællesskaber, leg, læringsaktiviteter m.m. Vi bruger også systemet til at indkalde til forældremøder og ferieplanlægning.

Det er altid vigtigt, at I som forældre finder en pædagogisk medarbejder, som I sammen med jeres barn får sagt godmorgen til, så vi ved, at I er kommet, og vi kan få jer sendt af sted på arbejde. Giv gerne besked til personalet eller skriv på Tabulex direkte til de pædagogiske medarbejder på dit barns stue, hvis der er informationer, der er vigtige, at vi ved for, at dit barn får en god dag. I kan gøre det hjemmefra, eller når I registrerer på Tabulex, at jeres barn er kommet i institutionen om morgenen.

Når I henter jeres barn, skal I altid sørge for at få sagt farvel til en pædagogisk medarbejder og tjekke ud i Tabulex.

Hvis I får andre til at hente jeres barn, skal I huske at give os besked, da vi ikke udleverer jeres barn uden jeres samtykke. I Tabulex kan I i et dokument give tilladelser til, hvem der må hente jeres barn.

Børnene er hver dag ude for at lege og lære. Derfor er det vigtigt, at det tøj, de har i deres garderobe, er tilpasset årstiderne og skiftende vejr.

Tøjet skal kunne give barnet den fornødne bevægelsesfrihed og skal kunne tåle at blive beskidt.

I dagtilbuddet har vi legetøj, der udfordrer til konstruktion, motorisk udfoldelse, udeliv m.m. Leg og læring går hånd i hånd, så vi tilbyder legetøj, der også direkte kan kobles på læreplansteamerne.

Vælger I at tage legetøj med i dagtilbuddet, er det en god idé, at der står navn på. Legetøjet må ikke være større, end at I kan have det til at ligge det i barnets rum. Tager det overhånd med medbragt legetøj, vælger vi at lave en fast dag om ugen eller måneden, hvor I kan tage legetøj med.

Cykler, løbehjul m.m. må gerne medbringes og bruges på legepladsen, såfremt de er sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Cykelhjelm er dog ikke tilladt på legepladsen, da børn hurtigt flytter sig rundt til andre legeredskaber, og derved kan der være kvælningsrisiko.

Det er dejligt at kunne fejre sin fødselsdag med sine venner i vuggestuen eller børnehaven. Vi kan fejre fødselsdagen i institutionen, eller vi kan komme hjem til jer.

Holdes fødselsdagen i institutionen, kan I tage lidt med og dele ud på barnets stue til en samling. Holdes fødselsdagen hjemme hos jer, skal frokost måltiden være sundt og velnærende. Begræns måltidet eller det, I gerne vil dele ud, til en ting eller to. Gør det sundt og indbydende. Det er ikke mængden af forskellige lækkerier, der afgør, om det er en god fødselsdag, men selskabet og fællesskabet mellem fødselaren og vennerne.

I er altid meget velkomne til at deltage som forældre, når fødselsdagen holdes i institutionen.

Hvis dit barn er syg eller holder fri, vil vi gerne have, at I giver besked i institutionen. Ved smitsomme sygdomme orienterer vi gennem Tabulex.

Generelt kan siges, at barnet skal kunne følge en normal hverdag, uden der skal tages specielle hensyn. Hvis jeres barn skulle blive syg i vuggestuen eller børnehaven, ringer vi selvfølgelig til jer.

Når børn bliver syge, er det ikke hensigtsmæssigt, at de skal være i deres dagtilbud. Dels fordi de kan smitte og dels af hensyn til deres egen tryghed og velbefindende.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en vejledning om smitsomme sygdomme hos børn. Vejledningen informerer om de bestemmelser, der gælder for børn i skoler og daginstitutioner, når der optræder smitsomme sygdomme.

Læs vejledningen her.

Generelt gives der ikke medicin til børn mens de er hos os i dagtilbuddet. Kun i meget særlige tilfælde kan der gives medicin, f.eks. ved kroniske eller akutte lidelser.

Skal der gives medicin, skal det fremgå af etiketten, at det er til barnet, og hvor ofte det skal gives. Derudover skal forældrene og barnets læge lave en skriftlig vejledning i, hvornår og hvordan medicinen skal gives.

For de børn, som på grund af forældres arbejde har behov for pasning, etableres der fælles feriepasning. Der kan etableres fællesferiepasning i børnehuse med vuggestuekapacitet.

Dagtilbudsbestyrelsen i dagtilbud Nordøst har besluttet, at vi etablerer fællesferiepasning i to børnehuse - et i byen og et på landet. Børnehusene varetager på skift fællesferiepasning, således at Børnehuset Solstrålen og Børnehuset Harridslev varetager hvert andet år; Solstrålen i lige årstal, Harridslev i ulige år. Børn i fællesferiepasning er for børnene i Børnehusene Harridslev, Grøftekanten og Solstrålen.

For Børnehusene i Dronningborg; Himmeldalen, Midgaard, Rismøllen og Bækkestien varetages fællesferiepasning i et fire års rul.

Forældrebestyrelsen har besluttet, at de enkelte afdelinger sender kendt pædagogisk personale med børnene i fællesferiepasning.

I Randers Kommune er der fælles feriepasning i dagtilbuddene for følgende perioder:

  • Dagens efter Kristi Himmelfartsdag
  • De tre dage før påske
  • Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30 i sommerferien
  • Perioden mellem jul og nytår

24. december er afdelingerne lukket. Der etableres ikke pasningsordning.

Fællesferiepasning i 2022 varetages af Børnehuset Solstrålen og Børnehuset Midgaard.

Dagtilbuddets børnehuse lukkes kun pga. snestorm, hvis der træffes beslutning om det fra børnechefen i Randers Kommune.

Vælger man at lukke institutionerne, annonceres det på P4 Østjylland og Radio ABC/Radio ALFA. Ved optræk til snestorm er det derfor en god idé at følge med på P4 Østjyllands hjemmeside og at lytte til radioen.

Børn indmeldt i dagtilbud/dagpleje i Randers kommune er ikke omfattet af en forsikring.

Hvis et barn kommer til skade i dagtilbuddet og får skader på tænder, briller, tøj og sko, vil det derfor være op til den enkelte families forsikring at dække skaden.

Det anbefales, at man selv tegner en ulykkesforsikring for barnet.